Sign In

Sóc Trăng tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và sơ kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ năm 2023

20:12 03/01/2024
Vừa qua, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng và sơ kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ năm 2023. Đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Đồng chí Võ Chí Công, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đại diện Vụ Địa phương III (Ban Tổ chức Trung ương); các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo phòng thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện thường trực và trưởng ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các cơ quan trong Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ các cấp ủy đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới, khu vực, với những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy triển khai có hiệu quả, chất lượng một khối lượng lớn công việc của năm. Nổi bật là triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, có chất lượng và hoàn thành 16/16 nhiệm vụ trọng tâm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong năm 2023; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cụ thể hóa ban hành và triển khai thực hiện 20 văn bản của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng (1 chương trình, 7 quy định, 1 quyết định, 1 kết luận, 7 kế hoạch, 3 đề án).

Phối hợp tốt với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; phối hợp với Đoàn khảo sát Ban Tổ chức Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng làm việc tại Đảng ủy xã Vĩnh Quới, Đảng bộ thị xã Ngã Năm và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng; tham mưu thực hiện hoàn thành công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của tỉnh theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 74-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định, Kế hoạch và triển khai kịp thời công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2023 để thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh theo Quy định, Hướng dẫn mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương.

Đối với công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ năm 2023, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và thực hiện hiệu quả các mặt công tác phối hợp cơ bản đảm bảo theo các nguyên tắc, nội dung trong Quy chế phối hợp; thực hiện tốt công tác rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh và kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ theo phân cấp quản lý; tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được ổn định, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, góp phần đưa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh ngày càng được củng cố, tăng cường.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhận được nhiều ý kiến tham luận của các đồng chí đại biểu dự Hội nghị, tập trung vào những khó khăn, hạn chế và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ thực hiện công tác Tổ chức xây dựng Đảng nói chung và phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng được tốt hơn trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2023; biểu dương những nỗ lực và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh. Thời gian tới, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh cần tập trung tối đa nguồn lực sẵn có, nỗ lực, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong năm 2024 và những năm tiếp theo để khắc phục có hiệu quả những hạn chế, không ngừng nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng. 

Trong đó, tập trung tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng theo yêu cầu của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XIV; xây dựng kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, thành lập các tiểu ban, xây dựng đề án nhân sự, chuẩn bị một bước để phục vụ tốt cho công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XV; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết thực hiện Kế hoạch số 65-KH/TU, ngày 6-1-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 18-8-2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay theo Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2024.

Tag:

File đính kèm