Sign In

Lãnh đạo các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

19:39 21/05/2024
Nhân dịp ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, lãnh đạo các nước đã gửi thư chúc mừng.

Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Chủ tịch Quốc hội Lào; Chủ tịch Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Chủ tịch Thượng viện Cam-pu-chia, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Cam-pu-chia; Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân Cu-ba gửi thư chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Nhân dịp ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Triệu Lạc Tế; Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane; Chủ tịch Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Cam-pu-chia Samdech Techo Hun Sen; Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Khuon Sudary; Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân Cuba Esteban Lazo Hernandez đã gửi thư chúc mừng.

Tag:

File đính kèm