Sign In

Diện mạo mới ở thôn Khoát

16:27 07/11/2023
Sự phát triển kinh tế song hành với cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; những đường hoa rực rỡ bên những tuyến đường giao thông rộng, những công trình thiết chế văn hóa, công trình công cộng được xây dựng hài hòa với nhà ở kiến trúc hiện đại của người dân. Tất cả đã mang lại dáng vẻ mới ở thôn Khoát, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang.

Thôn Khoát hôm nay.

                                                                            Thôn Khoát hôm nay.

Thôn Khoát (thôn 1) có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 64,5ha, là nơi sinh sống của 195 hộ gia đình với 828 nhân khẩu. Trên địa bàn thôn có di tích đình, chùa Khoát Giã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. 

Theo đồng chí Tạ Văn Thật, Bí thư chi bộ thôn Khoát, năm 2022, thôn được xã Nghĩa Hưng lựa chọn xây dựng điểm nông thôn mới (NTM) nâng cao. Đây là vinh dự, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề. Ngay khi bắt tay vào xây dựng NTM nâng cao, một số người dân trong thôn cho rằng, đây là việc của Nhà nước nên họ không ủng hộ chủ trương của cấp ủy, chính quyền đề ra như việc hiến đất làm đường, đóng góp kinh phí. Trước tình hình đó, chi bộ thôn Khoát đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để người dân thấy được những lợi ích của chương trình mục tiêu xây dựng NTM. Thôn đã kiện toàn ban phát triển NTM kiểu mẫu do Bí thư chi bộ làm Trưởng ban. Ban phân công từng đồng chí phụ trách các đoàn thể làm tổ trưởng các tiểu ban, tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân hiểu và ủng hộ. Công tác tuyên truyền được triển khai thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, trên loa truyền thanh, qua các tổ chức phụ nữ, đoàn thanh niên, cựu chiến binh, tổ liên gia... 

Khi tư tưởng đã thông suốt, nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thôn về xây dựng NTM được nâng lên. Đặc biệt, những cán bộ, đảng viên trong thôn đã gương mẫu đi trước, làm trước, qua đó khơi dây tinh thần tập thể đoàn kết, cùng chung tay xây dựng NTM nâng cao. Nhân dân trong thôn đều đồng thuận hiến đất để mở rộng và bê tông hóa 100% các tuyến đường trong thôn, hệ thống thoát nước thải; xây dựng 3km tường bao thông thoáng và đồng bộ. Rãnh thoát nước trong các khu dân cư được triển khai nắp đậy, mọi tuyến đường lớn nhỏ đều có hệ thống bóng đèn chiếu sáng. Tất cả các công trình hạ tầng bổ sung cho tiêu chí NTM kiểu mẫu nêu trên đã được xây dựng với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng, trong đó có sự hỗ trợ của huyện Lạng Giang và xã Nghĩa Hưng. Với những thành công trong cách làm, chỉ sau thời gian ngắn triển khai, đến nay, thôn Khoát đã được công nhận “Thôn đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022”. Hiện tại, các tuyến đường hoa và cây xanh được giao cho các tổ tự quản trong thôn đứng ra quản lý, chịu trách nhiệm chăm sóc. 

Khánh thành nhà văn hóa thôn Khoát.

Trong phát triển kinh tế, thôn Khoát hiện có mô hình sản xuất Hợp tác xã Sản xuất nấm Hưng Vượng đã giải quyết công việc thường xuyên cho 20 lao động là những hộ khó khăn, sức khỏe yếu. Các mô hình kinh tế dịch vụ đang ngày càng mở rộng với các hộ kinh doanh sắt thép, vật tư xây dựng, nông nghiệp. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hướng đến nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích đất nông nghiệp. Đến thôn Khoát hôm nay, có thể cảm nhận được sự khác biệt về cơ sở hạ tầng, cảnh quan môi trường, cũng như điều kiện kinh tế hộ dân so với nhiều thôn, bản đạt chuẩn NTM khác trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ về kinh nghiệm triển khai xây dựng thôn NTM kiểu mẫu của thôn, đồng chí Tạ Văn Thật, Bí thư chi bộ thôn Khoát cho biết, các bước tiến hành xây dựng NTM nâng cao được triển khai thận trọng, dựa trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của thôn, trong đó xác định được khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, vận động nhân dân cùng vào cuộc thực hiện. Trong quá trình triển khai chú trọng đề cao tính dân chủ, để dân biết, dân bàn, dân đóng góp, dân thực hiện, dân kiểm tra, dân thụ hưởng. Mỗi việc làm, cần tuyên truyền cho nhân dân thấy được quyền lợi của họ trong đó, từ đó họ sẽ có trách nhiệm hơn. Để huy động nguồn lực, cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tranh thủ được sự ủng hộ của con em thành đạt xa quê, huy động nhân dân ủng hộ ngày công trong xây dựng tường rào, bê tông hóa mặt đường, trồng hoa...

Theo đồng chí Nguyễn Văn Khương, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hưng, bám sát các nội dung của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng NTM, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện, nhân dân hưởng ứng mạnh mẽ, tạo nhiều chuyển biến quan trọng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Trong đó, các làng, thôn, khu dân cư đã tuyên truyền, lưu giữ các nét văn hóa, phong tục đặc sắc ở địa phương; bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan; xây dựng quy ước, hương ước quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân, gia đình trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, làng, thôn, khu dân cư văn hóa; vận động nhân dân đóng góp tiền của, công sức và hiến đất để xây dựng các công trình giao thông liên thôn, tường rào hoa, nhà văn hóa, khu thể thao, xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp... Thôn Khoát chính là hình mẫu tiêu biểu để xã tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.

Tag:

File đính kèm