Sign In

Đảng bộ Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

14:16 02/01/2024
Ngày 28/12/2023, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Bộ Công Thương
Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí Thư trường trực Đảng ủy Bộ Công Thương.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương. Hội nghị còn có sự tham dự của các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương; Công đoàn Công Thương Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các Ban Đảng, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương; Lãnh đạo Công đoàn Bộ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Bộ Công Thương; cùng các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư của 65 tổ chức đảng thuộc các khối cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng

Theo Báo cáo trình Hội nghị, năm 2023 ghi nhận sự nỗ lực vượt qua khó khăn của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng bộ Bộ Công Thương đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây đựng Đảng và triển khai chương trình hành động và các giải pháp trọng tâm để phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đảng ủy Bộ Công Thương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng và các nhiệm vụ chính trị của Ngành để chủ động lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc phối hợp với chính quyền cùng cấp triển khai nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được các kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác.

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Bộ Công Thương

Với chủ đề công tác năm 2023 là "Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát", Đảng ủy Bộ Công thương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, cụ thể là:

Thứ nhất, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt thực hiện hệ thống các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, hướng dẫn, kết luận, văn bản lãnh đạo của Đảng khóa XIII đến các chi bộ, đảng viên theo quy định. Quán triệt, triển khai nội dung chuyên đề năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các cơ quan Trung ương”.

Thứ hai, năm 2023, Đảng ủy Bộ Công Thương đã chủ trì và phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, ban hành các văn bản chỉ đạo quan trọng.

Thứ ba, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được thực hiện nghiêm túc, bài bản và hiệu quả. Đảng ủy Bộ Công Thương phối hợp với Ban Cán sự Đảng tổ chức Lễ phát động, Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới năm 2023 tại Bộ Công Thương.

Thứ tư, công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên trong Đảng bộ Bộ Công Thương, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, đổi mới các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với thực tế.

Đảng ủy Bộ Công Thương đã tiến hành các quy trình, thủ tục kiện toàn, giải thể 05 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ và kiện toàn, sắp xếp, thành lập 02 đảng bộ, chi bộ mới trực thuộc Đảng bộ Bộ; ban hành Nghị quyết về việc sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng, đảng viên trong các hiệp hội, doanh nghiệp cổ phần trong Đảng bộ Bộ Công Thương và Phương án sắp xếp, chuyển giao các tổ chức đảng, đảng viên trong các hiệp hội, doanh nghiệp cổ phần trong Đảng bộ Bộ, theo đó làm thủ tục hướng dẫn, chuyển giao 24 tổ chức đảng thuộc khối doanh nghiệp cổ phần không còn vốn nhà nước về Đảng ủy Khối các doanh nghiệp quận, huyện đóng trên địa bàn theo quy định; đồng thời, tham gia trong việc nhận xét đánh giá cán bộ để bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ; kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 435 cán bộ theo thẩm quyền; giới thiệu cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2025-2030 và bổ sung nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương
Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản về công tác quy hoạch cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Bộ; đồng thời lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định, có chất lượng;  đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với các nhân sự quy hoạch, bổ sung, kiện toàn cấp ủy, chức danh bí thư, phó bí thư và ủy ban kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030; ban hành kế hoạch và lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc triển khai thực hiện lấy phiếu tính nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong Đảng bộ Bộ đảm bảo đúng quy định, tiến độ theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đảng viên: (1) quản lý đảng viên về tư tưởng, chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; (2) quản lý đảng viên về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; (3) quản lý hồ sơ đảng viên và thực hiện công tác đảng vụ; (4) quản lý đảng viên đi công tác, học tập, thăm thân, chữa bệnh ở nước ngoài; (5) thực hiện chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên; đưa các nội dung vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023; (6) rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Thứ năm, công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương thực hiện tốt các quy định, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được chú trọng nhằm xây dựng Đảng bộ Bộ liêm chính, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2023, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Bộ Công Thương

 

Nỗ lực vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ các cấp, có rất nhiều những yếu tố tác động ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của đất nước. Trong bối cảnh đặc biệt khó khăn nhưng ngành Công Thương và Bộ Công Thương dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên trực tiếp là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực vượt bậc, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong kết quả chung mà Ngành và Bộ Công Thương đạt được, có sự đóng góp rất quan trọng, tích cực của Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và từng cấp ủy, tổ chức đảng trong Bộ Công Thương.

Điểm lại một số kết quả nổi bật trong năm vừa qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, Đảng bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng trong toàn Đảng bộ thông qua việc triển khai, quán triệt một cách kịp thời, chủ động các quan điểm, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và những cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề có liên quan đến Ngành.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ cũng đã có những đổi mới, kịp thời chỉ đạo các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Bộ bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, bám sát chương trình công tác của Bộ, Ngành để xây dựng các chương trình công tác cả năm, hàng quý, từng tháng, trong đó có điều chỉnh bởi những công việc có tính đột xuất để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, Ban Thường vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, thủ tục, kịp thời hơn. Quan tâm lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng một cách thường xuyên, liên tục và hiệu quả hơn. Cùng với đó, sự phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự Đảng Bộ cũng như mối quan hệ giữa Đảng ủy Bộ Công Thương với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cũng được thể hiện tốt hơn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ, Bộ trưởng Bộ Công Thương
Đặc biệt, trong năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ đã quan tâm hơn đến công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị trong Bộ và coi đây là một trong những thiết chế để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường giám sát và quản lý cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Đảng ủy Bộ trong năm qua, như việc chủ động nắm tình hình tư tưởng, nắm vấn đề và chủ động giải quyết vấn đề ở một số đơn vị, một số thời điểm chưa tốt; bên cạnh những điểm sáng, những kết quả nổi bật trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thì cũng đã và đang bộc lộ những vấn đề được các cơ quan chức năng chỉ ra từ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra; từ thực tiễn đó yêu cầu việc phân công, phân nhiệm cho các tổ chức đảng và đảng viên cần phải cụ thể hơn. Đồng thời, Bộ trưởng cũng phân tích những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, tồn tại. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng đề nghị Đảng ủy Bộ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới:

Thứ nhất, phải tập trung làm tốt công tác tư tưởng. Hơn lúc nào hết, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành, trong từng đơn vị phải hết sức bình tĩnh, kiên định, nỗ lực thực thi nhiệm vụ và phát huy vai trò của mình trong từng vị trí công tác. Trước hết là cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu từng đơn vị cũng như từng cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt tinh thần nêu gương, phải vững vàng, không chùn bước.

Thứ hai, việc chú trọng kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự trong tất cả cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc là việc rất quan trọng và cần thiết. Mỗi tổ chức Đảng phải thật sự là hạt nhân lãnh đạo và giải quyết căn bản các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất ở từng đơn vị với phương châm là việc xảy ra ở đâu, dứt khoát phải do cấp ủy, tổ chức Đảng ở đó lãnh đạo giải quyết là chính, dựa vào luật pháp, nguyên tắc điều lệ, thực tiễn tình hình để lãnh đạo; bám chắc, nắm chắc, vận dụng một cách nhuần nhuyễn, linh hoạt năm phương thức lãnh đạo của Đảng thể thực hiện nhiệm vụ.


Thứ ba, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng từ Đảng bộ cho đến các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ cần phải bám sát vào chức năng, nhiệm vụ của Ngành, của Bộ; bám sát vào chương trình công tác hằng năm, từng quý và hằng tháng để xây dựng chương trình công tác của cấp ủy, tổ chức đảng để phân công nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng cho các tổ chức và cá nhân. Từ đó thấy rõ được trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và trong quá trình kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.

Thứ tư, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm thi hành kỷ luật Đảng với tổ chức, cá nhân đảng viên sai phạm.

Thứ năm, từng đơn vị, từng cấp ủy, tổ chức đảng, từng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải chủ động rà soát, nắm bắt các vấn đề tồn đọng lâu ngày và những vấn đề mới phát sinh để chủ động giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc ngay từ khi mới hình thành.

Thứ sáu, đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ phải tích cực và chủ động hơn trong việc tham mưu với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ để ban hành những chủ trương, nghị quyết và chỉ đạo toàn diện, kịp thời, hiệu quả đến từng đơn vị. Đề nghị Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục củng cố mối quan hệ giữa Đảng ủy Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; củng cố hơn nữa, gắn kết hơn nữa mối quan hệ với Đảng bộ cấp trên trực tiếp là Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đơn vị liên quan như Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và từng cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Bộ cần phải chú trọng và phát huy hơn nữa vai trò các tổ chức đoàn thể chính trị. Công đoàn Bộ, Đoàn Thanh niên Bộ, Hội Cựu Chiến binh Cơ quan Bộ, Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ Bộ cần cố gắng phát huy vai trò của mình, quan tâm, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, đề bạt và đặc biệt chăm lo, thực hiện chính sách với cán bộ chuyên trách công tác đoàn thể.

Bộ trưởng đề nghị Đảng bộ, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ, từng đồng chí cấp ủy viên, từng cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ cần đề cao trách nhiệm, nêu gương trong việc thực thi nhiệm vụ của mình. Trước bối cảnh hiện nay, toàn thể cán bộ, đảng viên cần phải bình tĩnh, sáng suốt, đoàn kết và trách nhiệm để thực thi công tác tốt hơn. Đồng thời hy vọng Đảng bộ và từng cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ quán triệt một cách sâu sắc để lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ một cách tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Bộ Công Thương đã đạt được trong năm 2023, đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương khẳng định những kết quả kinh tế - xã hội của đất nước trong năm vừa qua có sự đóng góp to lớn của ngành Công Thương. Đảng ủy Bộ đã nghiêm túc thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, lãnh đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành xuất sắc và nổi trội như công tác chính trị, tư tưởng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ban Cán sự Đảng; Đảng ủy Bộ Công Thương cần tích cực, chủ động, linh hoạt, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng phối hợp với chính quyền lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện toàn diện, thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2024; tập trung nắm tình hình tư tưởng, dư luận; tiếp tục phát huy tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chú ý sinh hoạt chi bộ, cấp ủy và quản lý đảng viên. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường sự phối hợp giữa Đảng ủy Bộ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương, nhất quán phương châm mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Mai Anh - Nguyễn Hường - Phương Thảo

Tag:

File đính kèm