Sign In

Sinh hoạt chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao

13:56 17/05/2024
Sáng nay, 17/5, nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao phối hợp cùng các Đảng bộ, Chi bộ trong Đảng ủy Bộ Ngoại giao tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao”.

Sinh hoạt chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao
Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, PGS.TS, Đại sứ Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày về quá trình hình thành, những nội dung quan trọng, nội hàm của tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao.

Đây là hoạt động quan trọng, ý nghĩa nhằm tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm trong toàn Bộ Ngoại giao, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19/5/2024. Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có đại diện của Đảng ủy Bộ Ngoại giao, các Đảng bộ Cục Phục vụ Ngoại giao Đoàn, Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, Học viện Ngoại giao, Cục Lãnh sự và các chi bộ: Văn phòng Bộ, Vụ Đông Bắc Á, Vụ Đông Nam Á-Nam Thái Bình Dương, Vụ Chính sách Đối ngoại, Vụ Thông tin Báo chí, Vụ Tổng hợp kinh tế, Vụ Luật pháp quốc tế, Cụ Ngoại vụ và Báo Thế giới và Việt Nam.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, PGS.TS, Đại sứ Đặng Đình Quý, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày về quá trình hình thành, những nội dung quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao, nhấn mạnh nội hàm của tư tưởng Ngoại giao Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay.

PGS.TS, Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh, ngay từ năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, lấy tự do, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cuối cùng. Trong đó, các hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao có vai trò rất quan trọng trong thực hiện quyền độc lập, tự do của dân tộc. Ngoai giao luôn tiên phong trong hình thành, xây dựng quan hệ đối ngoại rộng mở, đặc biệt coi trọng gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng chung biên giới, duy trì đoàn kết và cân bằng quan hệ với các nước lớn và các nước.

Sinh hoạt chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao
PGS.TS, Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao Việt Nam mang phong cách và nghệ thuật rất riêng và đặc sắc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định mặt trận ngoại giao là một mặt trận tiến công quan trọng, phối hợp với mặt trận quân sự, chính trị và phong trào nhân dân thế giới tạo thành sức mạnh tổng hợp, có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước trong thời chiến và giữ nước từ sớm, từ xa trong thời bình.

PGS.TS, Đại sứ Đặng Đình Quý khẳng định, tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao Việt Nam mang phong cách và nghệ thuật rất riêng và đặc sắc. Để học tập và làm theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại, PGS.TS, Đại sứ Đặng Đình Quý cho rằng, cán bộ ngoại giao phải xác định tư tưởng suốt đời phụng vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phải giữ vững bản lĩnh cách mạng; phải có tầm nhìn và năng lực triển khai chính sách.

Trong giai đoạn hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc là tối cao, nhiệm vụ phát triển kinh tế trở thành trọng tâm; các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, nhất là các địa phương biên giới, địa phương ven biển cần phải coi trọng và thúc đẩy triển khai công tác đối ngoại để phục vụ phát triển, từ đó nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, các cán bộ ngoại giao cần vận dụng nhuần nhuyễn nguyên tắc “Ngũ tri” để nghiên cứu, tham mưu và triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại trong tình hình thế giới và khu vực không ngừng vận động, biến đổi.

Sinh hoạt chuyên đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao
PGS. TS, Đại sứ Đặng Đình Quý trả lời các câu hỏi của đại biểu, chia sẻ những kinh nghiệm, câu chuyện bổ ích, hấp dẫn về quá trình hoạt động, những tình huống xử lý mang đậm phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh trong đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau phần trình bày, PGS. TS, Đại sứ Đặng Đình Quý đã trả lời các câu hỏi của các đại biểu, chia sẻ thêm những kinh nghiệm, câu chuyện bổ ích, hấp dẫn về quá trình hoạt động đối ngoại của Người, cách xử lý tình huống trong đối ngoại mang đậm phong cách Ngoại giao Hồ Chí Minh, sự kế thừa và phát triển tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong triển khai hoạt động trên mặt trận đối ngoại và ngoại giao hiện nay.

Thay mặt các đảng viên, quần chúng tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Đảng ủy Ủy ban Biên giới quốc gia Nguyễn Thị Hường cảm ơn những chia sẻ của PGS.TS, Đại sứ Đặng Đình Quý. Bí thư Đảng ủy Ủy ban Biên giới quốc gia khẳng định những nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh về đối ngoại và ngoại giao là bài học có giá trị rất lớn để các cán bộ làm công tác đối ngoại không ngừng nghiên cứu và học tập, góp phần xây dựng nền ngoại giao chuyên nghiệp, toàn diện, hiện đại.

Tag:

File đính kèm