Sign In

Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đóng góp tích cực đối với nền hành chính, công vụ và công tác hội, quỹ

10:27 05/04/2024
Ngày 04/4/2024, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đối với công tác hội, quỹ năm 2023.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam.

 

Phát biểu chúc mừng và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tặng ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam, thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng ghi nhận những đóng góp tích cực của cá nhân ông Trần Anh Tuấn và Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam đối với nền hành chính, công vụ của đất nước cũng như công tác hội, quỹ thời gian qua.

Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng mong muốn và tin tưởng trong thời gian tới, Hiệp hội tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học hành chính, quản lý nhà nước tham gia Hiệp hội. 

Làm tốt công tác chuyên môn trong tham gia cố vấn, phản biện, tham mưu xây dựng thể chế, chính sách, luật, hệ thống nghị định cho Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Tham mưu cho Bộ Nội vụ trong việc hoàn thiện xây dựng chế độ chính sách tiền lương, khung mô tả vị trí việc làm. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phản biện xã hội, phản biện chính sách.

Bên cạnh đó, Hiệp hội cần mở rộng hoạt động hơn nữa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo, tín ngưỡng, khen thưởng, tăng cường hợp tác quốc tế. Sớm có tạp chí của Hiệp hội để đăng tải, công bố bài viết, nghiên cứu, công trình khoa học liên quan đến nhiệm vụ hoạt động của Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam,…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng và lãnh đạo Hiệp hội, Hội đồng cố vấn, Hội đồng khoa học Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

 

Nhân dịp này, Hiệp hội đã công bố các quyết định thành lập Hội đồng cố vấn và Hội đồng khoa học Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam. Theo đó, Hội đồng cố vấn gồm 10 thành viên, do TS Trần Văn Tuấn, nguyên Bộ trưởng Nội vụ làm Chủ tịch; Hội đồng khoa học gồm 11 thành viên, do TS Trần Anh Tuấn, nguyên Thứ trưởng Nội vụ, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học hành chính Việt Nam làm Chủ tịch./. 

Duy Thái

Tag:

File đính kèm