Sign In

Công tác chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ năm 2023 có nhiều chuyển biến, đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt

13:58 19/01/2024
Sáng 19/01/2024, tại Trụ sở Bộ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo) chủ trì Hội nghị tổng kết công tác chuyển đổi số Bộ Nội vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các Thành viên Ban Chỉ đạo; Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo.

Báo cáo tổng kết công tác chuyển đổi số Bộ Nội vụ năm 2023, phương hướng nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024, Giám đốc Trung tâm Thông tin Nguyễn Thanh Bình cho biết, trong năm 2023, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo và các đồng chí Thứ trưởng; sự quyết tâm, quyết liệt của người đứng đầu các đơn vị và nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của các công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ, công tác chuyển đổi số tại Bộ Nội vụ có nhiều chuyển biến, đạt được kết quả tích cực trên nhiều mặt: (1) Nhận thức và hành động có thay đổi rõ rệt; (2) Cơ chế, chính sách, thể chế tiếp tục được hoàn thiện, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện; (3) Phát triển hạ tầng số, các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành từng bước được xây dựng, nhất là việc hoàn thành Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về CBCCVC kết nối chia sẻ với CSDLQG về dân cư ; (4) An toàn thông tin, an ninh mạng được củng cố; (5) Ban hành danh mục dữ liệu mở; cung cấp dịch vụ chia sẻ dữ liệu trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu (LGSP); (6) Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; (7) Công tác thông tin tuyên truyền được đổi mới, thực hiện đa dạng trên các nền tảng số ZALO OA,... 

Nổi bật trong năm 2023 của Bộ Nội vụ là việc hoàn thành xây dựng CSDLQG về CBCCVC; kết nối, đối khớp dữ liệu với CSDLQG về dân cư. Ngày 15/12/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1010/QĐ-BNV về việc Công bố hoàn thành việc xây dựng CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước; hoàn thành việc lắp đặt hạ tầng kỹ thuật, máy móc thiết bị phục vụ các dự án IOC của Bộ; Dự án CSDLQG về CBCCVC.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị trong năm 2024, Ban Chỉ đạo tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về chuyển đổi số, sớm hoàn thành, ban hành các Thông tư, Nghị định đang dự thảo.

Tổ chức triển khai xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành: Dự án Chuyển đổi số giai đoạn 2 (Quyết định số 899/QĐ-BNV ngày 11/11/2023) với trọng tâm là xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bộ Nội vụ. Bảo đảm chuyển đổi toàn bộ các hoạt động của Bộ Nội vụ trên môi trường số. Các hoạt động chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và nghiệp vụ công tác của Bộ Nội vụ được thực hiện dựa trên dữ liệu và bằng công nghệ số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ.

Ban hành Thông tư số 06/2023/TT-BNV về cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin trong CSDLQG về CBCCVC trong các cơ quan nhà nước. Thông tư là cơ sở pháp lý cho các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, bảo đảm CSDLQG về CBCCVC “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”; thống nhất mẫu Sơ yếu lý lịch chuẩn hóa thông tin đầu vào, quản lý thông tin, dữ liệu của CSDLQG về CBCCVC, CSDL của bộ, ngành, địa phương; giao trách nhiệm cụ thể cho từng chủ thể tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, phê duyệt dữ liệu.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.

Về phương hướng nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024, Ban Chỉ đạo sẽ tập trung phát huy giá trị dữ liệu trong CSDLQG về CBCCVC, Sơ yếu lý lịch điện tử hợp nhất theo Đề án 893 phục vụ công tác quản lý nhà nước về CBCCVC, công tác tuyển dụng, thi nâng ngạch, xét thăng hạng; giao, tinh giản biên chế, tiền lương, chế độ, chính sách đối với CBCCVC; triển khai ứng dụng trợ lý ảo trong các hoạt động ngành Nội vụ; triển khai xây dựng nền tảng quản lý thẻ CBCCVC, xây dựng cơ sở dữ liệu thẻ công chức, viên chức điện tử; triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến (Elearning) của Học viện Hành chính Quốc gia; triển khai hệ thống trình hồ sơ thi đua - khen thưởng; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng đầu vào công chức; hoàn thành nhiệm vụ trong chủ trương đầu tư Dự án Chuyển đổi số giai đoạn 2 (Quyết định số 899/QĐ-BNV ngày 11/11/2023) với trọng tâm là xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành Bộ Nội vụ; các hệ thống thông tin, phần mềm nghiệp vụ; nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu của Bộ Nội vụ...

Quanh cảnh Hội nghị.

Kết luận Hội nghị,  Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao vai trò của các thành viên Ban Chỉ đạo, nỗ lực của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Nội vụ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung những nội dung sau: Thúc đẩy chuyển đổi số nhằm thực sự tạo động lực cho sự phát triển ngành Nội vụ; xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2024, làm căn cứ đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng đối với công tác chuyển đổi số của từng đơn vị.

Tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế chính sách về chuyển đổi số; khẩn trương hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp ngành Nội vụ và Trung tâm điều hành thông minh của Bộ (IOC); tham mưu, đề xuất về tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin; xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua về chuyển đổi số..../.

Mạnh Quân

Tag:

File đính kèm