Sign In

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng

17:42 17/04/2024

(Bqp.vn) - Ngày 15/4/2024, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 1462/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính (số thứ tự 37, 63 Mục A; số thứ tự 01 Mục B; số thứ tự 09, 10 Mục C Phần I) được quy định tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 02/5/2024 (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm:

Mạnh Tùng

Tag:

File đính kèm