Sign In

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo dự thảo kết quả kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ VHTTDL

20:06 28/11/2023
Chiều 28/11, Đoàn kiểm tra số 889 của Bộ Chính trị do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc để thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL.

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra; các thành viên, Thư ký Đoàn là lãnh đạo cấp Vụ thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Dân vận Trung ương.

Làm việc với Đoàn kiểm tra về phía Bộ VHTTDL có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; các Ủy viên Ban cán sự đảng và lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Bộ VHTTDL.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo dự thảo kết quả kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ VHTTDL - Ảnh 1.

Đoàn kiểm tra số 889 của Bộ Chính trị do ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm Trưởng Đoàn làm việc với Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL chiều 28/11.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực.

Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt,triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Đã ban hành các kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ,… Đã chỉ đạo ban hành, tham mưu ban hành gần 30 văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ để cụ thể hóa các quy định của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của Bộ, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; nhất là các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức; xét và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hoá; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của Ngành…

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo dự thảo kết quả kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ VHTTDL - Ảnh 2.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với đó, đã ban hành hơn 20 quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ và các quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong một số lĩnh vực của Bộ. Nhất là, đã ban hành Nghị quyết của Ban cán sự đảng về tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ VHTTDL đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo nguồn công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; thí điểm tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; cơ chế ưu tiên xét tuyển đặc cách vào làm việc tại các cơ sở thể thao công lập;… góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Bộ, ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dự thảo Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL sớm khắc phục trong thời gian tới.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo dự thảo kết quả kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ VHTTDL - Ảnh 3.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng nêu rõ, sau khi Bộ Chính trị công bố Quyết định số 889-QĐNS/TW, ngày 7/6/2023 của và Kế hoạch kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ tại Ban Cán sự đảng Bộ VHTTDL, Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL đã luôn ý thức được trách nhiệm của mình, coi đây là điều hứng khởi vì qua công tác kiểm tra sẽ giúp Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL thấy được ưu điểm để phát huy, chỉ rõ khuyết điểm để khắc phục và từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ ngành văn hoá, thể thao và du lịch nói chung cũng như Bộ VHTTDL đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết 26 của Ban Chấp hành Trung ương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, trong suốt thời gian Đoàn kiểm tra làm việc, Bộ đã chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các yêu cầu của Đoàn kiểm tra, đồng thời cử các đồng chí có trách nhiệm của Bộ tham gia phối hợp làm việc với Đoàn.

"Đoàn kiểm tra đã làm việc hết sức nghiêm túc, công minh, công khai theo đúng quy định của Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị của Bộ vừa hoàn thành được công việc, đồng thời cũng không ảnh hưởng đến công tác kiểm tra chung", Bộ trưởng cho biết.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo dự thảo kết quả kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ VHTTDL - Ảnh 4.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cảm ơn Đoàn kiểm tra 889 của Bộ Chính trị qua công tác kiểm tra đã giúp Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL thấy được ưu điểm để phát huy, chỉ rõ khuyết điểm để khắc phục và từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ ngành văn hoá, thể thao và du lịch nói đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Qua nghiên cứu dự thảo kết quả kiểm tra, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ đồng tình với các nhận định của Đoàn kiểm tra đưa ra. Đặc biệt là những đánh giá cao của Đoàn về những kết quả đã làm được, những chuyển biến của Bộ VHTTTDL cũng như sự ghi nhận với những ưu điểm trong công tác cán bộ của Bộ VHTTDL.

Thống nhất với một số hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra trong công tác cán bộ của Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng nêu rõ những nguyên nhân khách quan dẫn đến những hạn chế, khuyết điểm đó, đồng thời kiến nghị giải pháp khắc phục để xây dựng đội ngũ cán bộ ngành văn hoá, thể thao và du lịch ngày càng chất lượng, xứng tầm nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra đánh giá và ghi nhận những kết quả mà Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL đạt được trong thời gian vừa qua.

Trong đó nổi bật là đã ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban cán sự đảng Bộ về công tác cán bộ để cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW; hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; hoàn thành danh mục vị trí việc làm của cơ quan Bộ và của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ gắn với phân cấp, phân quyền; việc đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới;…

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị thông báo dự thảo kết quả kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ VHTTDL - Ảnh 5.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc phát biểu kết luận buổi làm việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 889 của Bộ Chính trị yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ VHTTDL khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Ngành; tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban cán sự đảng thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ; tiếp tục nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong các lĩnh vực đặc thù của Bộ như bảo tàng, du lịch, di sản, nghệ thuật, thể thao,…; quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định mới được ban hành trong công tác cán bộ, nhất là các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Xuân Trường

Tag:

File đính kèm