Sign In

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

11:04 20/11/2023
Sáng 20/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023.

Tới dự khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới có ông Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL; PGS.TS Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quân sự, đại diện cho các Báo cáo viên của lớp học; ông Trịnh Quang Khải, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Dự lớp học còn có 60 đảng viên dự bị của 30 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới - Ảnh 1.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh phát biểu tại lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2023

Công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là trách nhiệm hàng năm của các cấp ủy đảng, đồng thời là trách nhiệm của Ðảng ủy Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Mỗi chi bộ, mỗi tổ chức đảng và từng đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ này là làm tăng thêm chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu của Đảng.

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tuấn Linh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, tặng hoa chúc mừng Báo cáo viên lớp học nhân ngày 20/11

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL Nguyễn Tuấn Linh nhấn mạnh: Các đồng chí đảng viên mới thực sự là những chiến sỹ cách mạng trong đội quân tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, nguyện suốt đời phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, đặt lợi ích của dân tộc, lợi ích giai cấp công nhân và của nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Ðiều lệ Đảng, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí đều là những đảng viên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đạo đức, lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân, phục tùng tổ chức kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

"Qua chương trình này giúp các đồng chí đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam đồng thời là nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng danh với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" – ông Nguyễn Tuấn Linh cho biết.

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới - Ảnh 3.

PGS.TS Lê Văn Mạnh - nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khoa Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quân sự giảng bài

Để lớp học đạt được các yêu cầu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy yêu cầu các học viên phải học tập thật nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và làm tốt bài thu hoạch theo quy định của Ban tổ chức lớp học đề ra.

Sau chương trình học tập chính trị này, các cấp ủy đảng tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng và phân công các đảng viên chính thức giúp đỡ để các đảng viên dự bị đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng ủy Bộ VHTTDL: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới - Ảnh 4.

Toàn cảnh lớp học

Chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương quy định gồm 10 bài: Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát triển kinh tế- xã hội; Phát triển vǎn hoá, xã hội; Tǎng cường Quốc phòng, an ninh; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Ðảng ở cơ sở; Tǎng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chương trình học sẽ kéo dài đến ngày 24/11. Kết thúc lớp học, các học viên làm bài thu hoạch theo quy định.

Tin Hà Anh, ảnh; Hải Đăng

Tag:

File đính kèm