Sign In

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025

10:04 19/01/2023

I - ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

2. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

3. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

4. Đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

5. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

6. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

8. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

9. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

10. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

11. Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

12. Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

13. Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

14. Đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

15. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

16. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

17. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

18. Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

19. Đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương

20. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

21. Đồng chí Phạm Đình Toản, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

22. Đồng chí Nguyễn Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

23. Đồng chí Lê Tấn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

24. Đồng chí Lê Xuân Định, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

25. Đồng chí Tạ Quang Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

26. Đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

27. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

28. Đồng chí Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

29. Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng

30. Đồng chí Vũ Chiến Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ

31. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

32. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải

33. Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế

34. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

35. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

36. Đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

37. Đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

38. Đồng chí Trần Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

39. Đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

40. Đồng chí Phạm Anh Thiện, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

41. Đồng chí Nguyễn Khắc Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Đảng ủy Khối

42. Đồng chí Nguyễn Đăng Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Đảng ủy Khối

43. Đồng chí Lê Chí Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

44. Đồng chí Phạm Thị Vui, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

45. Đồng chí Trịnh Thu Hằng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối

46. Đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 

II - ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

2. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

3. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

4. Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

5. Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương

6. Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

7. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

8. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương

9. Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng

10. Đồng chí Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

11. Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

12. Đồng chí Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

13 . Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

14. Đồng chí Hà Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

 

III - THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI 

1. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

2. Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

3. Đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

4. Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương

Tag:

File đính kèm