Sign In

Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024

21:58 09/04/2024

Ngày 08/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; đồng chí Vũ Trí Thắng, UVBCH Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Dân Vận Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Đảng ủy Khối; các đồng chí Thường trực, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo, công tác Dân vận các đảng ủy trực thuộc.

left center right del

Đồng chí Vũ Trí Thắng, UVBCH Đảng bộ Khối, Trưởng Ban Dân Vận Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Quý I/2024 công tác Tuyên giáo, Dân vận đã đạt một số kết quả quan trọng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc (Ban tuyên giáo cấp ủy) đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo triển khai nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng đảng nghiêm túc, nề nếp, có hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm.

 Công tác tham mưu, hướng dẫn, nghiên cứu, học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đạt nhiều kết quả thiết thực; tích cực đổi mới nội dung và tổ chức hội nghị bằng nhiều hình thức phù hợp; tham mưu công tác đánh giá kết quả và chuẩn bị Lễ tổng kết, trao giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023 và sơ kết 05 năm tổ chức Giải, giai đoạn 2019-2023.

Các đảng ủy trực thuộc đã triển khai, xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng này gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng” và các nghị quyết, kết luận khác của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác xây dựng Đảng; chỉ đạo các cơ quan tạp chí, bản tin, trang thông tin điện tử của cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng về nội dung bài viết, chú trọng nền tảng mạng xã hội; các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi… để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nội dung bài viết của Tổng Bí thư và truyền thống lịch sử cách mạng của Đảng, nhằm không ngừng bồi đắp niềm tin, lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, chú trọng tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, các ứng dụng nền tảng mạng xã hội.

Ban Tuyên giáo cấp ủy đã ban hành các hướng dẫn tuyên truyền trọng tâm năm 2024 theo định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối và các tạp chí, trang tin, bản tin nội bộ, website, mạng xã hội của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện các kết luận, quy định của các Hội nghị Trung ương khóa XIII, kết quả các kỳ họp bất thường của Quốc hội khóa XV, Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ III và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền các hoạt động chăm lo, chúc Tết người lao động; tích cực tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên và người lao động trong việc chấp hành và thực hiện các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện hiện vụ chính trị của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Công tác nắm bắt, phản ánh dư luận xã hội kịp thời, phản ánh nhanh, hiệu quả những vấn đề phát sinh, tồn tại của đơn vị.

left center right del

Quang cảnh Hội nghị.

Về công tác Dân vận, thực hiện Kế hoạch công tác năm, Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện công tác dân vận Quý I. Cụ thể, tham mưu ban hành kế hoạch công tác dân vận năm 2024, kế hoạch tổ chức Đoàn công tác của Đảng ủy Khối thăm và làm việc trên huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2024; ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, Nghị quyết 43-NQ/TW (khoá XIII); ban hành văn bản triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới,...

Trong Quý I/2024, các đảng uỷ trực thuộc đã ban hành 182 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào thi đua dân vận khéo gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Một số đảng uỷ trực thuộc đã làm việc với tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên về tổng kết năm 2023, định hướng kế hoạch năm 2024, đồng thời chỉ đạo việc chăm lo cho người lao động trong dịp Tết Nguyên Đán, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách …

Các đảng ủy trực thuộc đã chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho CNVC, NLĐ các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, quy chế của Trung ương, của Đảng ủy Khối với 122 hội nghị, cuộc họp tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với tổng số người tham gia gần 14.000 người; chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện tổ chức hội nghị người lao động; việc thực hiện đối thoại với người lao động được thực hiện đúng quy định… Trong quý I/2024 đã có 567 buổi đối thoại với người lao động với nội dung chủ yếu về tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, những nội dung liên quan đến việc làm, quyền và lợi ích của người lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy quy chế của doanh nghiệp, về tiền lương, chế độ chính sách, về tuyển dụng, ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật người lao động. Việc thực hiện tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp các cấp thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; toàn Đảng bộ đã có 980 buổi tiếp dân, tiếp nhận 35 đơn thư, nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, việc xếp loại đảng viên cuối năm...

Hầu hết các đảng ủy trực thuộc đã ban hành văn bản để chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội về công tác giám sát, phản biện xã hội. Kết quả trong quý I/2024, tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên trong Khối đã thực hiện 377 lượt giám sát; góp ý phản biện 305 nội dung, chủ yếu về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và đối thoại nơi làm việc, về vai trò của công đoàn với người lao động, về vị trí của đoàn thanh niên trong chuyển đổi số, về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, về công tác bổ nhiệm cán bộ, về mua sắm tài sản, về nợ lương và bảo hiểm xã hội... các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tham gia hỗ trợ công tác an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 867 tỷ đồng.

left center right del

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống Tuyên giáo - Dân vận trong Đảng bộ Khối thời gian qua. Với tinh thần "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết", trong quý I/2024 Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Đảng uỷ Khối cũng như Ban Tuyên giáo các đảng uỷ trực thuộc đã cơ bản hoàn thành tốt, đúng tiến độ nhiệm vụ công tác như: tham mưu tổ chức Mừng Đảng Mừng Xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm, chăm lo người lao động và nhân dân; hoàn thành các báo cáo sơ kết, tổng kết các nghị quyết về tuyên giáo, dân vận theo yêu cầu của Trung ương; ban hành các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 của các Ban Chỉ đạo (Ban Chỉ đạo 35, Cuộc Vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; thực hiện QCDC ở cơ sở); tham mưu xây dựng, triển khai Chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy Khối về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”; xây dựng các chương trình hành động của cấp ủy về thực hiện các nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII (Nghị quyết số 42, Nghị quyết số 43, Nghị quyết số 45),…

Về nhiệm vụ quý II/2024, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc khắc phục những hạn chế đã được nêu trong 2 báo cáo đồng thời thực hiện tốt 18  nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu cụ thể trong 2 báo cáo, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ: Chủ động tham mưu đảng uỷ triển khai, cụ thể hoá các nghị quyết của Trung ương khoá XIII thành Chương trình hành động, Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp; cùng với đó là ban hành các báo cáo định kỳ, báo cáo sơ kết theo yêu cầu của Trung ương, của Đảng uỷ Khối và các văn bản cụ thể hoá các nghiệp vụ tuyên giáo, dân vận.

Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra trong quý II/2024; chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và giải quyết khủng hoảng truyền thông.

Nghiêm túc quán triệt, triển khai Chuyên đề năm 2024 của Đảng ủy Khối về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và văn hóa doanh nghiệp”; sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác kịp thời, hiệu quả luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc. Chủ động nghiên cứu đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dự báo tình hình, định hướng trong cán bộ, đảng viên, nhất là trước những sự kiện, vấn đề người lao động quan tâm. Từ đó, kịp thời cung cấp thông tin, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, khắc phục tình trạng bị động, đi theo, đi sau.

Về công tác kiểm tra, giám sát, cần phải chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở cấp uỷ và kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Tuyên giáo đảng uỷ cấp trên cơ sở đối với các tổ chức Đảng trực thuộc; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

LH

 

Tag:

File đính kèm