Sign In

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện thường kỳ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025

14:06 29/06/2023
Ngày 28/6/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy (thường kỳ tháng 6/2023) và Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.  

HN_2572

Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện triển khai họp thường kỳ tháng 6/2023

Tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào những nội dung: (1) Dự thảo Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; (2) Dự thảo lần thứ ba Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về phát triển Học viện Chính trị khu vực II đến năm 2030, định hướng đến năm 2045; (3) Dự thảo Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III và nghị quyết đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; (4) Dự thảo Quy chế về cử và quản lý cán bộ, đảng viên đi nước ngoài của Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; (5) Công văn phân công Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Ban Giám đốc Học viện dự chỉ đạo hội nghị lấy phiếu tín nhiệm tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở; (6) Dự thảo Hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Tập thể kiểu mẫu” và “Cán bộ trường Đảng mẫu mực” năm 2023; (7) Dự thảo báo cáo kết quả tổng hợp sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU ngày 07/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về tăng cường kỷ cương, kỷ luật ở Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hiện nay và các nội dung khác theo thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo, điều hành Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích cho ý kiến sâu sắc vào các nội dung chương trình Hội nghị. 

HN_2569

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề, nội dung tại Hội nghị của các đồng chí tham dự. Hội nghị đã thống nhất các nội dung quan trọng và giao Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý để hoàn thiện các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm các mục tiêu đề ra. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ; các nhiệm vụ đã được triển khai thông suốt, bảo đảm đúng tiến độ; trong lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát nghị quyết và chương trình công tác đề ra; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, được cụ thể thành các chương trình, kế hoạch, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

HN_2638

Đại biểu dự Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trong thời gian tới, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tập trung thực hiện tốt kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, trong đó chú trọng công tác tuyển sinh năm học mới; tổ chức các bồi dưỡng chức danh cho các lớp đối tượng 3; triển khai có hiệu quả các chương trình, đề án, đề tài khoa học, nhất là Chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia đặc biệt giai đoạn 2021-2025 (KX02/21-25); tập trung cao việc chuẩn bị thu, chấm bài và tổ chức trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba năm 2023; tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư  về trường chính trị chuẩn; hoàn thiện các quy chế, quy định theo hướng ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, dễ thực hiện; sớm xây dựng kế hoạch kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện, nhất là việc phát động các phong trào thi đua ...

Tác giả: Tin: VPĐU; ảnh: Mạnh Thắng

Tag:

File đính kèm