Sign In

Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng năm 2023

16:00 05/10/2023
Thực hiện chương trình công tác, chiều ngày 05/10/2023, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng năm 2023. PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị, các Học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các Học viện trực thuộc; cán bộ phụ trách, tham mưu công tác đánh giá, xếp loại và công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị. 

2

 PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện dự và phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ phụ trách tham mưu về đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng của các đơn vị tại Học viện; trang bị kỹ năng thực hành công tác đánh giá, tổ chức phong trào thi đua, bình xét danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng ở các đơn vị, v.v..

Nhấn mạnh ý nghĩa, vai trò của việc tổ chức hội nghị, PGS,TS Hoàng Phúc Lâm yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị tham gia đầy đủ thời gian, chương trình Hội nghị với tinh thần “công việc hàng ngày là nền tảng của thi đua”, “mọi người đều thi đua, mọi việc đều có thi đua và đều có thành tích”; chủ động chia sẻ, thảo luận công tác triển khai thực hiện thi đua, khen thưởng theo dự thảo Quy chế mới; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức hoạt động đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, triển khai phong trào thi đua, thực hiện công tác khen thưởng… 

Đồng chí khẳng định, hội nghị là diễn đàn để các đại biểu cùng học hỏi kiến thức mới, cùng sẻ chia những kinh nghiệm trong quá trình triển khai công tác đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng của từng đơn vị. Ban Giám đốc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện sẽ tiếp thu ý kiến góp ý, đề xuất của các đồng chí để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng tại Học viện, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

3

Đại biểu dự hội nghị

Trong chương trình, Hội nghị tập huấn và trao đổi nghiệp vụ công tác đánh giá, xếp loại và thi đua, khen thưởng năm 2023 sẽ dành thời gian nghiên cứu, trao đổi các chuyên đề:

- Chuyên đề 1: Một số điểm mới tại dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; 

- Chuyên đề 2: Thảo luận về dự thảo Quy chế thi đua, khen thưởng của Học viện; 

- Chuyên đề 3: Một số nội dung cần lưu ý trong công tác đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân và bình xét thi đua năm 2023; 

- Chuyên đề 4: Hướng dẫn thực hiện phần mềm số hóa hồ sơ đánh giá, xếp loại và bình xét thi đua. 

 

Tác giả: BBT

Tag:

File đính kèm

Tin đọc nhiều