Sign In

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII: Hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra

08:45 04/12/2023
Sáng ngày 3-12-2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thành phố Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra phiên bế mạc. Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

1d873dd49e3d489f6cf8322b2ed7657d

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát biểu bế mạc Đại hội

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước tiếp tục dành nhiều sự quan tâm tới đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn, đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, đặc biệt là Nghị quyết số 02, ngày 12-6-2021, của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, ban hành Bộ luật Lao động năm 2019. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và hoạt động công đoàn, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động.

Báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) - cho biết: thông qua đại hội công đoàn các cấp, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã nhận được 445 ý kiến của công nhân, viên chức, lao động, cán bộ công đoàn cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, hiến kế kiến nghị với Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐVN. 

ngo-duy-hieu

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - báo cáo tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước tại Đại hội

Trước đó, nhiều đề xuất, kiến nghị đã được nêu tại các chương trình đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với công nhân, lao động hằng năm, Diễn đàn Người lao động năm 2023 với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội và nhiều diễn đàn khác. Các cơ quan chức năng theo thẩm quyền đang quyết liệt nghiên cứu, đề xuất, trực tiếp triển khai các giải pháp giải quyết các kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động.

Tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã tổng hợp, lựa chọn một số vấn đề lớn tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn với Đảng, Nhà nước như sau:

(1) Về việc ban hành, tổ chức thực hiện và đánh giá, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công nhân, Công đoàn.

(2) Về việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn.

(3) Đảng, Nhà nước quan tâm tính đặc thù của tổ chức công đoàn trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp tổ chức hoạt động.

(4) Đảng và Nhà nước bảo đảm các điều kiện hoạt động của tổ chức Công đoàn trong bối cảnh mới.

(5) Đảng và Nhà nước tiếp tục ban hành các chủ trương, chính sách thúc đẩy người lao động có việc làm bền vững, lương đủ sống và đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho người lao động.

(6) Sớm nghiên cứu, sửa đổi, điều chỉnh thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của công nhân, lao động.

(7) Tăng cường quản lý nhà nước, hạn chế tình trạng người sử dụng lao động vi phạm pháp luật đối với người lao động.

(8) Tăng cường hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy và sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp đối với hoạt động công đoàn.

bieu-quyet

Đại hội biểu quyết thông qua thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam

bo-phieu

Đại hội bỏ phiếu bầu ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII. 

Theo đó, tại phiên làm việc chiều ngày 2-12-2023, Đại hội đã bầu 168 ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; thống nhất số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN XIII là 31 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, bầu 28 đồng chí tham gia Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII; bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XIII và bầu 5 đồng chí Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XIII.

ban-chap-hanh

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028


Danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII do Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII giới thiệu gồm 185 đồng chí. Số lượng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII gồm 177 đồng chí. Đại hội đã tiến hành bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên để kiện toàn, bổ sung sau Đại hội. Tại Đại hội, không có đại biểu ứng cử.

Về cơ cấu, cơ quan Tổng LĐLĐVN và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn: số lượng 37 đồng chí, bầu 31 đồng chí tại Đại hội, khuyết 6 đồng chí, sẽ bầu bổ sung sau Đại hội. Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: số lượng 22 đồng chí, tại Đại hội bầu 20 đồng chí, khuyết 2 đồng chí kiện toàn sau Đại hội. Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố: 65 đồng chí. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 21 đồng chí. Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, trung tâm tư vấn hỗ trợ người lao động: 9 đồng chí, bầu 8 đồng chí tại Đại hội. Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương: 16 đồng chí. Cán bộ khoa học, chuyên gia: 4 đồng chí. Công nhân, người lao động trực tiếp: 3 đồng chí.

Đồng chí Phạm Thị Thành - Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Học viện tiếp tục tái cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII.


Phát biểu bế mạc Đại hội, Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN khóa XIII nhiệm kỳ 2023 - 2028 - khẳng định: sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao trước đoàn viên, công nhân, viên chức, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII đã hoàn thành toàn bộ các nội dung của chương trình đề ra.

Đại hội đã nghe Báo cáo tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tham luận, thảo luận tại Đại hội và tổ chức 10 Diễn đàn chuyên đề, làm sâu sắc thêm những định hướng lớn và các nhiệm vụ, giải pháp trong Báo cáo chính trị, củng cố thêm về lý luận và thực tiễn làm cơ sở nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đại hội thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII trình tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Điều lệ Công đoàn sửa đổi, bổ sung.

toan-canh

Đại hội trong phiên làm việc ngày 3-12-2023

Đại hội biểu thị quyết tâm của tổ chức Công đoàn thực hiện thành công mục tiêu: đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội kêu gọi cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, công nhân, lao động cả nước phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII cổ vũ mạnh mẽ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động cả nước tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo nên sức mạnh mới của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế./.

Tác giả: BBT dẫn tin từ hssk.tapchicongsann.org.vn

Tag:

File đính kèm