Sign In

Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị năm 2023

13:05 02/01/2024
Chiều ngày 28-12-2023, Hội nghị Hội đồng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị được tổ chức. PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Học viện dự và chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị Hội đồng Biên tập có các nhà khoa học là Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí.

1

PGS,TS Dương Trung Ý dự và chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi khẳng định: Năm 2023, Hội đồng Biên tập Tạp chí tiếp tục được kiện toàn, với 15 thành viên. Chủ tịch Hội đồng Biên tập luôn đặc biệt quan tâm chỉ đạo, định hướng chuyên môn, tạo điều kiện phát triển Tạp chí. Các thành viên Hội đồng thường xuyên tham gia thẩm định, phản biện bài viết, góp ý, gợi ý vấn đề, trực tiếp gửi bài và huy động bài cộng tác viên có chất lượng để đăng Tạp chí. Tòa soạn luôn đề cao vai trò của Hội đồng Biên tập, thường xuyên xin chủ trương, ý kiến phản biện bài viết của các thành viên Hội đồng, đặc biệt là những bài có ý tưởng mới, những nội dung nhạy cảm, phức tạp.

Năm 2023, trước bối cảnh tình hình có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, thực hiện sự chỉ đạo của Giám đốc Học viện, phương hướng của Hội đồng Biên tập, Tạp chí Lý luận chính trị đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xuất bản các ấn phẩm. Tạp chí đã bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện để tổ chức xuất bản các số tạp chí có chất lượng, hiệu quả. 

Kết quả, trong năm 2023, Tạp chí đã nhận được hơn 800 bài gửi đến. Bên cạnh việc xuất bản 12 số tạp chí in tiếng Việt thường kỳ, Tạp chí đã phối hợp với Viện Xây dựng Đảng xuất bản 01 số chuyên đề về chủ đề “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới”, với 42 bài, là kết quả nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và nghiên cứu sinh Viện Xây dựng Đảng.

2

PGS,TS Nguyễn Thắng Lợi, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị báo cáo tại Hội nghị 

Tạp chí Lý luận chính trị điện tử đã có nhiều cải tiến trong trình bày. Nhiều bài đăng trên Tạp chí điện tử có hàng chục nghìn lượt truy cập. Tạp chí in tiếng Anh xuất bản 04 số, tập trung tuyên truyền thành tựu trên các lĩnh vực lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, thực hiện dân chủ, quyền con người, dân tộc, tôn giáo, chính sách đối ngoại và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam...

Tạp chí được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp loại khá và đứng thứ 5 trong khối tạp chí khoa học toàn quốc về mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí. 

Thực hiện định hướng của Hội đồng Biên tập về phát triển theo hướng chuẩn tạp chí khoa học, Tạp chí tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy trình biên tập. Trong đó, tiếp tục duy trì khâu quét trùng lặp (thực hiện từ tháng 3-2022) nhằm bảo đảm tính liêm chính của tác giả bài viết; tăng cường khâu bình duyệt, phản biện bài viết; tăng cường tương tác giữa tòa soạn và tác giả nhằm nâng cao chất lượng bài viết. Tiếp tục thực hiện hiệu đính bản tiếng Anh bởi người bản ngữ (thực hiện từ tháng 11-2022). 

Nhìn chung, so với năm trước, các mặt công tác đều có tiến bộ, các phản hồi từ cộng tác viên, bạn đọc đều đánh giá tích cực; ghi nhận những đổi mới, cải tiến về tính chuyên nghiệp trong công tác xuất bản tạp chí. Do đó, tiếp tục duy trì sự ổn định và cải thiện về chất lượng, uy tín khoa học. 

Trong năm 2023 Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước tiếp tục tăng điểm ở một số chuyên ngành cho bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị: Nhóm ngành Kinh tế, Lịch sử đã tăng từ khung 0-0,5 lên 0-0,75 điểm; ngành Giáo dục đã cho điểm ở khung 0-0,25. Các nhóm ngành khác tiếp tục duy trì điểm ở hệ số cao. Tạp chí Lý luận chính trị vẫn là một trong số ít tạp chí khoa học được tính điểm hệ số cao đối với bài viết đăng trên 3 ấn phẩm: tạp chí in tiếng Việt, in tiếng Anh và Tạp chí điện tử. Chủ đề, lĩnh vực nghiên cứu đa dạng hơn, số lượng bài về lĩnh vực kinh tế tăng đáng kể, từ khi được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước tăng điểm cho bài viết của ngành này.

Tạp chí được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen “Vì thành tích xuất sắc trong thông tin, tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị” trong năm 2023. 

Năm 2024 là năm bản lề thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ các cấp; các cấp, các ngành đang đẩy mạnh thực hiện mục tiêu đã đề ra. Trung ương Đảng triển khai công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; Đảng ta tập trung trí tuệ tổng kết 40 năm đổi mới đất nước; các tổ chức khoa học tập trung thực hiện chương trình, đề tài khoa học niên hạn 2021 - 2025, theo đó sẽ gia tăng công bố các kết quả nghiên cứu mới. Đồng thời, trong năm có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, và là năm gấp rút thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí. 

Do đó, Tạp chí xác định tiếp tục đổi mới, phát triển toàn diện các mặt công tác. Trong đó tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, quy trình, xuất bản; nâng cao chất lượng biên tập, đổi mới thể thức trình bày theo hướng chuẩn tạp chí khoa học; bảo đảm sự thống nhất về thể thức/bố cục các bài viết trên tạp chí. phù hợp với thông lệ tạp chí khoa học; Tăng cường trao đổi, phản biện, cho ý kiến của Hội đồng Biên tập đối với các bản thảo bài viết. Tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí để đề nghị tăng điểm đối với bài viết ở một số chuyên ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Hội đồng Biên tập, PGS,TS Dương Trung Ý ghi nhận các kết quả đạt được trong năm 2023. Các ấn phẩm của Tạp chí đã có nhiều đổi mới về hình thức, cải tiến trong thể thức trình bày, nội dung đăng tải ngày càng thể hiện bản sắc của Tạp chí Lý luận chính trị của Đảng và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tạp chí đã quán triệt nghiêm túc, đầy đủ và đáp ứng đúng tôn chỉ, mục đích trong mỗi sản phẩm. Chất lượng của Tạp chí ngày càng được nâng cao.

Tại Hội nghị, các Ủy viên Hội đồng Biên tập đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, mang tính định hướng đối với sự phát triển của Tạp chí trong giai đoạn tiếp theo. 

GS,TS Phạm Văn Đức, Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí đánh giá: những kết quả đạt được trong năm qua đã khẳng định chất lượng và uy tín của Tạp chí đang ngày càng được nâng cao, khẳng định được vị thế của một tạp chí quan trọng của ngành khoa học lý luận chính trị. Thời gian tới, Tạp chí cần tập trung nâng cấp chất lượng các bài viết, đặc biệt lưu ý và cần triển khai một cách cụ thể những vấn đề thời sự trong nước. Đối với các tiêu chuẩn đánh giá bài báo quốc tế, cần cân nhắc thận trọng tiêu chuẩn nào phù hợp để định hướng viết bài và đưa vào đánh giá bài đăng trên Tạp chí.

PGS, TS Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí nhận định: trong năm 2023 Tạp chí đã có những bước phát triển về chất lượng, giữ được tính kiên định của một tạp chí lý luận chính trị. Bước sang năm 2024, Tạp chí cần tiếp tục nâng tỷ lệ các bài nghiên cứu lý luận, đồng thời cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề số hóa tạp chí. Ngoài các ấn phẩm thường kỳ, Tạp chí nên có số chuyên đề đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Học viện.

PGS,TS Nguyễn Viết Thảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện, Ủy viên Hội đồng Biên tập Tạp chí đánh giá: Tạp chí Lý luận chính trị thời gian qua đã khẳng định được bản sắc với đa dạng các ấn phẩm. Tạp chí cần đăng tải nhiều hơn nữa các bài nghiên cứu lý luận, nhất là lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại mới, về chủ nghĩa tư bản hiện đại và các vấn đề quản trị toàn cầu, quản trị quốc gia, quản trị địa phương… Đồng thời, xem xét việc đổi tên mới của một số chuyên mục thường kỳ.

PGS,TS Trần Khắc Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ủy viên Hội đồng Biên tập xác định: trong những năm gần đây, Tạp chí đã có nhiều bước phát triển, số lượng bài viết tăng lên với đa dạng chủ đề, phản ánh sâu sắc, phong phú các sự kiện chính trị của đất nước. Trong năm tới, nội dung nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn cần được xác định là nhiệm vụ chủ đạo. Bên cạnh đó, Tạp chí điện tử đến nay đã đứng vững, cần giải quyết mối quan hệ giữa tạp chí điện tử, tạp chí in và tạp chí tiếng Anh.

Tác giả: Đức Mạnh & Đỗ Dung

Tag:

File đính kèm

Tin đọc nhiều