Sign In

Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2024)

21:12 21/02/2024
Chiều 21/2/2024, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chủ trì cuộc Họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2024) bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trung tâm Học viện đến các Học viện khu vực.

75_DSC6442

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại cuộc họp

Cùng dự có PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện; PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện; GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện; PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Để chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, từ cuối năm 2023 Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức triển khai kế hoạch kỷ niệm, đồng thời phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống Học viện nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

75_DSC6293

Quang cảnh hội nghị

Qua nghe ý kiến phát biểu của đại diện các đơn vị về công tác chuẩn bị, phát biểu tại Hội nghị, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh: kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2024) là dịp để tổng kết các mặt công tác chủ yếu trong thời gian 05 năm vừa qua và quá trình 75 năm xây dựng, phát triển Học viện; đánh giá ưu điểm, biểu dương những kết quả đã đạt được; đúc kết một số kinh nghiệm, nhất là những kinh nghiệm về đổi mới trên các mặt công tác của Học viện.

Từ đó phát huy những truyền thống quý báu để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Học viện trong thời gian tới, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới đất nước, tạo bước chuyển mới về mọi mặt, xứng đáng hơn nữa với vinh dự Trường Đảng mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, với sự tin cậy của Đảng, Chính phủ và nhân dân.

75_DSC6327

PGS,TS Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc thường trực Học viện phát biểu tại hội nghị

75_DSC6408

PGS,TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại hội nghị

75_DSC6415

GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội nghị

Đồng thời nâng cao trách nhiệm và động viên tinh thần các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của Học viện; phát huy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Học viện; thông qua các phong trào, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường giao lưu, đoàn kết, phối hợp trong công tác.

Để triển khai các hoạt động một cách đồng bộ, thống nhất, Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện yêu cầu trong thời gian tới thành lập Tổ giúp việc Ban Tổ chức triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện, chủ động xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể. Các đơn vị trực thuộc trên cơ sở nhiệm vụ được phân công cần phối hợp chặt chẽ và nhanh chóng hoàn thành kế hoạch, cùng với đó tập trung triển khai tốt nhất các công tác chuẩn bị cho từng sự kiện, hoạt động đảm bảo lễ kỷ niệm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm; lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động kỷ niệm.

75_DSC6425

Đại biểu tham luận tại hội nghị

75_DSC6381

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Kỷ niệm 75 năm truyền thống, Học viện sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như: Tổ chức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống xây dựng và phát triển của Học viện, về Văn hóa trường Đảng qua hình thức sinh hoạt chuyên đề tại các đơn vị tại trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc và các hệ lớp của hệ thống Học viện; Tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ của cán bộ, công chức, viên chức, học viên tại trung tâm Học viện, các Học viện trực thuộc và một số trường chính tị tỉnh, thành phố; Tích cực triển khai, phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện; Triển khai lập hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với Học viện và khen thưởng của Giám đốc đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các mặt công tác của Học viện giai đoạn 2019 – 2024, v.v...

Tác giả: BBT

Tag:

File đính kèm