Sign In

Phiên họp lần thứ năm Hội đồng Khoa học Học viện, nhiệm kỳ 2021-2026

14:16 27/02/2024
Ngày 27/02/2024, Hội đồng Khoa học Học viện tiến hành phiên họp lần thứ năm (nhiệm kỳ 2021-2026). GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện nhiệm kỳ 2021-2026 dự và chủ trì phiên họp.

27_DSC6507

GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện dự và chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có các đồng chí trong Ban Giám đốc Học viện và thành viên của Hội đồng Khoa học Học viện.

Tại phiên họp, GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Học viện đã thông tin một số vấn đề lý luận và thực tiễn mới cần nghiên cứu để phục vụ cho việc tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giao nhiệm vụ trong năm 2024 cho các Ban chuyên môn, các thành viên của Hội đồng Khoa học Học viện. 

27_DSC6499

Đại biểu dự họp

Tác giả: MT

Tag:

File đính kèm