Sign In

Đoàn Thanh niên Học viện dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn

15:22 26/03/2024
Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), sáng 26/3/2024, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ dâng hoa báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh trước tượng đài của Người trong khuôn viên Học viện.

 

 

1

Đại biểu dự lễ dâng hoa tượng đài Bác

Tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Học viện, Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, đặt nền móng vững chắc cho thế hệ trẻ ngày hôm nay phấn đấu và trưởng thành.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đoàn viên, thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất, ngày càng phồn vinh và phát triển.

2

Đại biểu dự lễ dâng hoa tượng đài Bác

Tự hào về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quang vinh, các đoàn viên, thanh niên Học viện nguyện mãi mãi tin tưởng, kiên định con đường cách mạng mà Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; mỗi đoàn viên, thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tự hứa sẽ luôn nỗ lực sáng tạo trong các hoạt động, công tác chuyên môn để đạt được hiệu quả tốt, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên thời đại mới luôn "Dưỡng tâm trong - Rèn trí sáng - Xây hoài bão lớn” .

Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2021-2025; năm kỷ niệm 75 truyền thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - ngôi Trường Đảng mang tên Bác Hồ kính yêu, các đoàn viên, thanh niên Học viện nguyện sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần khẳng định vị trí, vai trò, sứ mệnh và tầm nhìn phát triển của Học viện; góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đặt ra, quyết tâm xây dựng nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

3

Đoàn viên, thanh niên Học viện thăm Phòng truyền thống Học viện

4

 Đoàn viên, thanh niên Học viện thăm Phòng truyền thống Học viện

5

 Đoàn viên, thanh niên Học viện thăm Phòng truyền thống Học viện

6

 Đoàn viên, thanh niên Học viện thăm Phòng truyền thống Học viện

7

Đoàn viên, thanh niên Học viện thăm Phòng truyền thống Học viện

 

Tác giả: Đức Mạnh, HG

Tag:

File đính kèm

Tin đọc nhiều