Sign In

Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện năm 2023

20:27 04/01/2024
Ngày 03/01/2024, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí đại biểu cơ quan Trung ương và các ban đảng: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Bùi Đức Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ I, Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ V, Ban Nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện.

HN_DSC1620

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị kiểm điểm được tiến hành trong thời gian 01 ngày.

Phát biểu quán triệt nội dung Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Ban Giám đốc Học viện trong thực hiện kiểm điểm tập thể và cá nhân cần bám sát quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Học viện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, khách quan, thẳng thắn, xây dựng, tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những khuyết điểm, hạn chế, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và của cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, thành viên Ban Giám đốc Học viện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; từ đó, đề ra phương hướng, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm.

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Phúc Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2023; đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện thay mặt Ban Giám đốc Học viện trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban Giám đốc Học viện năm 2023.

HN_DSC1608

Đại biểu dự hội nghị

Báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, những hạn chế, khuyết điểm và trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cá nhân các đồng chí được phân công phụ trách lĩnh vực, đơn vị; phương hướng, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Học viện và Đảng bộ Học viện ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được trong quá trình lãnh, chỉ đạo, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục. Nhìn chung, các đại biểu đều nhất trí đánh giá, năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện; bên cạnh những thuận lợi, cũng gặp không ít khó khăn, thách thức lớn. Song, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nên đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các mặt công tác, tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tag:

File đính kèm