Sign In

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ tháng 3-2024, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025

15:15 27/03/2024
Ngày 26-3-2024, Ban Thường vụ Đảng ủy họp thường kỳ tháng 3-2024 và Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì Hội nghị.

 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.  

HN_DSC7411

Đại biểu dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy thường kỳ tháng 3-2024

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện lần này, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung quan trọng: (1) Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện giữa hai kỳ họp; (2) Dự thảo Báo cáo kết quả công tác quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; (3) Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện về lãnh đạo thực hiện chuyển đổi số tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030; (4) Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện về tăng cường nghiên cứu khoa học, tham mưu tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước; (5) Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ IV nhiệm kỳ 2025-2030: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền, Tiểu ban Tổ chức đại hội và các nội dung khác theo thẩm quyền.

Phát biểu chỉ đạo, điều hành Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, phân tích cho ý kiến sâu sắc vào các nội dung chương trình Hội nghị. 

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu, đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, thẳng thắn thảo luận, đi sâu phân tích làm rõ các vấn đề, các nội dung tại Hội nghị của các đồng chí tham dự. Hội nghị đã thống nhất các nội dung quan trọng và giao Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý để hoàn thiện các văn bản và tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm các mục tiêu đề ra.

HN_DSC7479

Đại biểu dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện nhấn mạnh, trong quý I năm 2024, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, các nhiệm vụ đã được triển khai thông suốt, bảo đảm đúng tiến độ; trong lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát nghị quyết và chương trình công tác đã đề ra; chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, được cụ thể thành các chương trình, kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp trên cơ sở bám sát Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong thời gian tới, Đồng chí Bí thư Đảng ủy Học viện đề nghị các cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tập trung hoàn thành kế hoạch năm học 2023-2024 trọng tâm là: công tác thi tốt nghiệp các lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; công tác tuyển sinh năm học mới; triển khai bảo đảm tiến độ, có chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học, nhất các đề tài nhánh thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp quốc gia đặc biệt giai đoạn 2021-2025 (KX.02/21-25); triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy cơ sở và chức danh Ủy viên BCH, Ủy viên BTV, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Bí thư, Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; hoàn thiện vị trí việc làm cho cán bộ, công chức, viên chức làm cơ sở để thực hiện cải cách tiền lương từ tháng 07/2024; tích cực triển khai có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm truyền thống Học viện (1949-2024); tập trung hoàn thành cuốn 75 lịch sử Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1949-2024). Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Học viện trong triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 19-5-2021 của Ban Bí thư về trường chính trị chuẩn; triển khai chất lượng các công trình đang xây dựng tại Trung tâm Học viện và Học viện Chính trị khu vực I; chú trọng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, tăng cường kỷ cương, kỷ luật…  

HN_DSC7467

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025

Tác giả: Tin: VPĐU; ảnh: Mạnh Thắng

Tag:

File đính kèm

Tin đọc nhiều