Sign In

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

15:14 05/12/2023
(Mặt trận) -Sáng 5/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) tổ chức hội thảo góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022.

 Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy; lãnh đạo các tổ chức thành viên thành phố Lào Cai; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai qua các thời kỳ; các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, các tổ giúp việc; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường.

Bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai giai đoạn 1947 - 2022” gồm lời giới thiệu; phần mở đầu; nội dung gồm 5 chương kết luận, phụ lục do Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai nghiên cứu, biên soạn. Cuốn lịch sử này nhằm tái hiện toàn bộ quá trình hình thành và phát triển của MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai giai đoạn 1947 - 2022 với những thành tựu, hạn chế, bài học kinh nghiệm.

Đây là công trình mang tính tổng kết lịch sử, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của MTTQ trong tập hợp, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây được coi là tài liệu lịch sử quan trọng nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục, là cơ sở để tiếp tục phát huy truyền thống khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố Lào Cai trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham gia góp ý về mặt bố cục, thiết kế, những sự kiện, nhân vật; cách thể hiện, văn phong, ngôn ngữ. Các đại biểu cũng đề nghị Ban biên soạn bổ sung thêm thành phần dân tộc, tôn giáo từ trang 11 - 27 trong chương 1; đề cập thêm những giai đoạn của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cam Đường và danh sách lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Cam Đường trước đây; nhấn mạnh thêm công tác tập hợp lực lượng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc để nhấn mạnh vai trò của MTTQ thành phố trong 75 năm qua; các giai đoạn hình thành và phát triển của MTTQ thành phố phải gắn kết với các mốc phát triển của thành phố qua các thời kỳ…

Các ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm thể hiện sự nghiên cứu chuyên sâu của các đại biểu, chuyên gia, lãnh đạo MTTQ qua các thời kỳ sẽ được Ban biên soạn, bộ phận biên tập tiếp thu, tổng hợp, điều chỉnh, bổ sung và hoàn chỉnh cuốn Lịch sử MTTQ Việt Nam thành phố Lào Cai giai đoạn 1947 - 2022.

Theo Báo Lào Cai

Tag:

File đính kèm