Sign In

Quảng Ngãi: Ký kết giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận các cấp năm 2024

05:00 01/03/2024
(Mặt trận) -Chiều 29/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Thanh An và các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi chủ trì hội nghị.

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố hưởng ứng phát động phong trào thi đua, cam kết tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Trong đó, tập trung thi đua tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương và đất nước. Thi đua thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Thi đua tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân.

Thi đua tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến đến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tiến đến Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cũng trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 8 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023.

HIỀN THU

Tag:

File đính kèm