Sign In

Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên giao ban công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024

14:17 05/04/2024
(Mặt trận) - Ngày 5/4, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024; rút kinh nghiệm về công tác tổ chức đại hội điểm MTTQ cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên chủ trì hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên phát biểu chỉ đạo hội nghị

 

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong quý I/2024, Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác mặt trận, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, công tác chăm lo tết cho người nghèo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đã kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn, kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 trên địa bàn tỉnh. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn MTTQ các cấp tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội từng cấp theo tiến độ đề ra.

Sau khi tổ chức đại hội điểm MTTQ huyện Phú Hòa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã đánh giá những ưu điểm, hạn chế, những vấn đề cần quan tâm rút kinh nghiệm sau tổ chức đại hội điểm.

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn, mặc dù còn có những hạn chế cần khắc phục, nhưng nhìn chung, đại hội MTTQ điểm cấp huyện được tổ chức thành công; bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh từ khâu tuyên truyền, trang trí, nội dung, chương trình, văn kiện, nhân sự, điều kiện đảm bảo và quá trình diễn ra đại hội.

Đại hội đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, giúp người dân hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò quan trọng của MTTQ trong việc tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân đoàn kết, chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phát huy dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, nắm bắt tình hình nhân dân để phản ánh trung thực những vấn đề người dân quan tâm, mà trước mắt là vấn đề sáp nhập các xã, phường, công tác giải phóng mặt bằng... Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện nghiêm túc đại hội MTTQ các cấp, hoàn thành đại hội MTTQ cấp xã trong tháng 4/2024 và hoàn thành đại hội MTTQ cấp huyện trong tháng 6/2024.

Theo Báo Phú Yên 

Tag:

File đính kèm