Sign In

Thanh Hóa: Tập trung thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại hội MTTQ các cấp

10:00 19/02/2024
(Mặt trận) -Tính đến đầu tháng 2/2024, toàn tỉnh Thanh Hóa có 155/559 xã, phường, thị trấn tổ chức thành công đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ tỉnh, đại hội MTTQ cấp xã được tổ chức phù hợp về nội dung, đảm bảo đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và thật sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong khối đại đoàn kết toàn dân ở cơ sở.

 Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy tặng hoa chúc mừng Đại hội MTTQ xã Vĩnh Thịnh (Vĩnh Lộc). Ảnh: Phan Nga

Để có được kết quả này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã bám sát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ban hành trên 30 văn bản để hướng dẫn triển khai tổ chức đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Công tác triển khai các văn bản chỉ đạo đại hội, tập huấn chuẩn bị đại hội được tập trung thực hiện. Tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo tổ chức đại hội MTTQ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 và Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tổ chức đại hội MTTQ các cấp và Đại hội MTTQ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029 cho hơn 57.000 cán bộ chủ chốt trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã tổ chức 30 hội nghị tập huấn về công tác đại hội cho gần 2.600 cán bộ MTTQ các cấp tham gia. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch tổ chức đại hội và hướng dẫn một số nội dung về tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029; lấy ý kiến tham gia góp ý dự thảo Đề cương báo cáo chính trị Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XV; lấy ý kiến tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Với sự chỉ đạo sâu sát và có sự chuẩn bị khẩn trương từ sớm nên đại hội điểm cấp xã của tỉnh ở 2 đơn vị: xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Lộc) và xã Nam Xuân (huyện Quan Hóa) cũng được tổ chức từ đầu tháng 1/2024. Các đồng chí Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh dự, xác định một số vấn đề cần chú ý rút kinh nghiệm cho các địa phương khác. Cụ thể, báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, cụ thể về các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ nhiệm kỳ trước; có báo cáo tổng kết cách làm hay, mô hình sáng tạo. Thời gian tổ chức đại hội, chương trình, kịch bản điều hành phải thực hiện đúng; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên đoàn chủ tịch phải khoa học, rõ ràng; bài phát biểu khai mạc, bế mạc, báo cáo chính trị trình bày ngắn ngọn, súc tích...

Theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa thì đại hội cấp xã diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ, trang trọng và nghiêm túc, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng, tính tiêu biểu, tính thiết thực theo hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Nhiều đơn vị đã sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng nội dung và chương trình điều hành của đại hội. Nhân sự của đại hội được các cấp ủy quan tâm, thực hiện đúng quy trình, đủ số lượng, tiêu chuẩn, chất lượng, đảm bảo nguyên tắc của Điều lệ MTTQ Việt Nam... Đại hội cơ sở đều được tổ chức thành công là nhờ có sự chỉ đạo sát sao của mặt trận cấp trên và sự quan tâm sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cùng với việc tập trung chỉ đạo đại hội điểm cấp xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện Quan Hóa, Vĩnh Lộc tập trung hoàn thành đại hội cấp xã và chuẩn bị tích cực các điều kiện tổ chức đại hội điểm cấp huyện dự kiến vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2024.

Đến cuối tháng 1/2024, Ủy ban MTTQ các huyện: Quan Hóa, Vĩnh Lộc đã hoàn thành đại hội MTTQ cấp xã. Công tác chuẩn bị đại hội MTTQ cấp huyện, từ việc thành lập tiểu ban phục vụ chỉ đạo, xây dựng văn kiện, công tác nhân sự đã cơ bản hoàn thành theo đúng tinh thần, hướng dẫn, kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Để đảm bảo chất lượng văn kiện Đại hội MTTQ huyện, Ủy ban MTTQ các huyện: Quan Hóa, Vĩnh Lộc đã xin ý kiến đóng góp của cán bộ hệ thống MTTQ, các tổ chức thành viên, cấp ủy địa phương, các tầng lớp Nhân dân và Ban chuyên môn Ủy ban MTTQ tỉnh. Đến trung tuần tháng 2/2024, các văn kiện và đề án nhân sự đại hội của 2 đơn vị đã được Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện và Ban Thường trực MTTQ tỉnh duyệt, thông qua. Đại hội MTTQ 2 huyện: Quan Hóa, Vĩnh Lộc dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 2, đầu tháng 3/2024.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Thị Phương, để đảm bảo tổ chức đại hội MTTQ các cấp thành công, trong thời gian tới, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo, hướng dẫn đại hội MTTQ cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2024-2029 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, phấn đấu cấp xã hoàn thành trong quý I/2024, cấp huyện hoàn thành trong tháng 5/2024. Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp Nhân dân tham gia đại hội, MTTQ các cấp tiếp tục rà soát, bổ sung, giới thiệu nhân sự tham gia ban thường trực ủy ban MTTQ các cấp. Đặc biệt là tập trung chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết, hậu cần, đảm bảo đại hội MTTQ phải trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng tiến độ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ.

Phan Nga

Tag:

File đính kèm