Sign In

Khơi dậy sức dân, xây dựng thành phố Sơn La phát triển

23:17 15/05/2024
(Mặt trận) -Với tinh thần chủ động, tích cực và phát huy hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đã vận động nhân dân tích cực hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương.

 Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Sơn La trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo phường Chiềng An.

MTTQ các cấp của thành phố Sơn La chú trọng đổi mới nội dung, hình thức trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua gắn với thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bà Lường Thị Hảo, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cho biết: Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong 5 năm qua, Thành phố đã đổ bê tông 123 tuyến đường nội bản, liên bản, tổng chiều dài trên 88 km; rải nhựa 104 tuyến đường ngõ, tổng chiều dài trên 14 km; xây dựng kiên cố 19 tuyến mương nội đồng, tổng chiều dài gần 9 km; làm mới, sửa chữa 88 nhà văn hóa tổ, bản..., với tổng mức đầu tư hơn 156 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 60 tỷ đồng. Cơ sở hạ tầng cơ bản được đầu tư, hoàn thiện, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Năm 2019, Thành phố đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Hiện nay, Thành phố có 3/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó Chủ tịch UBND phường Tô Hiệu, cho biết: Thực hiện chủ trương rải nhựa các tuyến đường ngõ, phường đã giao Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân tích cực đóng góp. Từ năm 2021 đến nay, phường Tô Hiệu hoàn thành rải nhựa 14 tuyến đường, tổng chiều dài 2,5 km, trị giá 2,3 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 1,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, triển khai nhiều hoạt động cứu trợ, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người nghèo, người khuyết tật, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2019 đến nay, Thành phố hỗ trợ xây dựng 158 nhà “Đại đoàn kết”, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 5 tỷ đồng, Thành phố đã hoàn thành chương trình xóa nhà tạm năm 2023. Đồng thời, vận động hàng hóa và tiền mặt, trị giá hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh.

Triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên tích cực vận động đoàn viên, hội viên, cán bộ và nhân dân từng bước thay đổi nhận thức, hành vi sản xuất và tiêu dùng, ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đến nay, phường Tô Hiệu, phường Quyết Thắng trở thành điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị...

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2024-2029, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo được giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết; kịp thời, hỗ trợ, giúp đỡ tất cả các gia đình gặp thiên tai, sự cố. Hàng năm, vận động, quyên góp mọi nguồn lực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa 100% nhà tạm, nhà dột nát có phát sinh trong nhiệm kỳ... góp phần xây dựng thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I.

Phan Trang

Tag:

File đính kèm