Sign In

Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Gửi câu hỏi thành công

Phạm Minh Chính

Anh lanh dao

 Họ và tên: Phạm Minh Chính

 Ngày sinh: 10/12/1958

 Dân tộc: Kinh

 Quê quán: Xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá

 Ngày vào Đảng: 25-12-1986; Ngày chính thức: 25-12-1987

 Chuyên môn nghiệp vụ: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, chuyên ngành kết cấu thép; Luật.

 Học hàm, học vị: Tiến sĩ Luật học, Phó giáo sư Ngành Khoa học An ninh

 Lý luận chính trị: Cao cấp

 Ngoại ngữ: Tiếng Rumani

 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa XI, XII, XIII.

 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII.

 Bí thư Trung ương Đảng khóa XII;

 Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

 Thủ tướng Chính phủ.