Ngày 21/11, Khối Thi đua Các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Khối Thi đua Các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Ninh gồm 8 đơn vị: Thanh tra tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; TAND tỉnh; Viện KSND tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

Năm 2023, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh được phân công làm Trưởng Khối Thi đua Các cơ quan Nội chính tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của khối, ông Trần Vượng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh cho biết, trong năm, phát huy kết quả đạt được từ các phong trào thi đua, các đơn vị trong khối đã cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua do UBND tỉnh và các ngành phát động; tập trung quán triệt thực hiện hiệu quả và hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua theo bản đăng ký giao ước thi đua.

Nổi bật là việc triển khai bảo vệgiữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, kiểm sát thi hành án…

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đánh giá, năm 2023, các cơ quan thuộc khối đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra. Ảnh: H.H

Riêng công tác thanh tra, trong năm, toàn ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai, thực hiện 128 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 441 đơn vị, doanh nghiệp.

Qua đó, đã kiến nghị xử lý về kinh tế gần 43,6 tỷ đồng và kiến nghị xử lý hành chính đối với cán bộ, công chức có vi phạm.

Tham mưu UBND tỉnh hoàn thành cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đối với các dự án, gói thầu do Công ty AIC và các đơn vị thành viên trúng thầu thực hiện tại tỉnh; thanh tra chuyên đề việc chấp hành chính sách, pháp luật về quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. Qua thanh tra, chuyển cơ quan công an xem xét, xử lý 9 vụ việc.

Cùng kỳ, toàn tỉnh đã tiếp 3.704 lượt công dân với 5.767 người; tiếp nhận 3.868 đơn thư các loại. Đến nay, đã giải quyết 88,1% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền…

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, các đơn vị trong khối tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành.

Phát động nhiều phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng cơ quan, bảo đảm thực thi và hiệu quả; xây dựng điển hình tiên tiến, biểu dương gương người tốt việc tốt, cách làm hay, sáng tạo…

Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua yêu nước của Khối các cơ quan Nội chính, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đánh giá, năm 2023, các cơ quan thuộc khối đã phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra; ký giao ước thi đua, thực hiện phong trào thi đua yêu nước với 10 nội dung trọng tâm.

Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh Trần Quang Ứng - Trưởng Khối Thi đua phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.H 

Đặc biệt, đã đề ra quy chế hoạt động, quy định tiêu chí chấm điểm tổng kết phong trào thi đua bảo đảm sát thực tế.

Phong trào thi đua yêu nước được lồng ghép, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của từng ngành phát động.

“Phong trào thi đua của khối được tổ chức sôi nổi, đa dạng về hình thức, phong phú về phương pháp; có nhiều cải tiến, đổi mới, sáng tạo, tạo hiệu ứng, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức, người lao động hưởng ứng tham gia, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, qua các phong trào đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, mô hình mới, cách làm hay... nhất là những tấm gương trong khi thi hành nhiệm vụ của các chiến sỹ công an, quân đội”, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định.

Thời gian tới, Chủ tịch tỉnh đề nghị, các đơn vị tiếp tục chỉ đạo, tổ chức phát động và thực hiện có hiệu quả nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành.

Tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá…

Cùng với phong trào thi đua thường xuyên, cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề; chú trọng làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, biểu dương, tuyên truyền các điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt; các mô hình mới, nhân tố mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực.

“Đặc biệt, việc đề xuất khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai; tránh đề xuất khen thưởng tràn lan, quan tâm khen thưởng những người làm trực tiếp…”, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết, suy tôn các danh hiệu thi đua năm 2023. Theo đó, Thanh tra tỉnh nhận Cờ Thi đua của Chính phủ; Công an tỉnh và TAND tỉnh nhận Cờ Thi đua của UBND tỉnh; Sở Nội vụ, Viện KSND tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng thời, hội nghị cũng đã thống nhất TAND tỉnh là Trưởng Khối Thi đua Các cơ quan Nội chính tỉnh Bắc Ninh năm 2024. 

Hải Hà