Theo đánh giá của Thường trực Hội đồng TĐKT Khối, công tác TĐKT năm 2023 của Khối thi đua luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các bộ, ngành và sự hướng dẫn thường xuyên của Ban TĐKT Trung ương nên đã đạt được nhiều kết quả khả quan.

Trình bày Báo cáo Tóm tắt tổng kết công tác TĐKT năm 2023 của Khối Thi đua, ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng KTNN, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT KTNN cho biết, thông qua việc hưởng ứng và tổ chức các phong trào thi đua theo chỉ đạo của Khối Thi đua, nhiều lĩnh vực công tác của các bộ, ngành trong Khối đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, đạt được kết quả tốt, khẳng định vai trò tích cực của việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác TĐKT ở từng thành viên trong Khối đã có nhiều đổi mới. Việc chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác TĐKT đã được lãnh đạo ở từng bộ, ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng KTNN, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT KTNN. Ảnh: Hoàng Nam

Nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên trong Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng bộ, ngành, vì vậy, đã lôi cuốn được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong công tác, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Các văn bản chỉ đạo về công tác TĐKT của các bộ, ngành đã bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành. Các nội dung thi đua được quán triệt, tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác TĐKT.

Công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được các thành viên trong Khối quan tâm, triển khai thực hiện đầy đủ; công tác khen thưởng được thực hiện công khai, minh bạch, hiệu quả, phục vụ yêu cầu và nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Cơ quan Thường trực TĐKT các bộ, ngành đã làm tốt vai trò tham mưu, giúp lãnh đạo các bộ, ngành tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, chính sách khen thưởng.

Ông Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban TĐKT Trung ương. Ảnh: Hoàng Nam

Phát biểu chỉ đạo, ông Phạm Huy Giang, Ủy viên Hội đồng TĐKT Trung ương, Trưởng ban TĐKT Trung ương đánh gia cao những kết quả đã đạt được của Khối Thi đua trong năm qua.

Rất nhiều bộ, ngành tổ chức tập huấn, cử báo cáo viên trao đổi để xây dựng hệ thông văn bản, hoàn thiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác TĐKT trong thời gian qua.

Trong thời gian tới, sẽ có 07 phong trào thi đua trọng tâm, hướng tới các đối tượng còn nhiều khó khăn trong cuộc sống được thụ hưởng,

Các lực lượng, các bộ, ngành cần tiếp tục tham gia góp phần thúc đẩy, để các phong trào thi đua đạt được những kết quả tích cực - ông Giang đề nghị.

Tại hội nghị, ông Ngô Văn Tuấn, Tổng KTNN nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo, kiến nghị của Trưởng ban TĐKT Trung ương và những định hướng về các chương trình TĐKT trọng tâm trong thời gian tới. Đồng thời mong được Hội đồng TĐKT Trung ương tiếp tục quan tâm, hướng dẫn để Khối tổ chức thực hiện tốt hơn công tác TĐKT.

Ông Ngô Văn Tuấn, Tổng Kiểm toán, Chủ tịch Hội đồng TĐKT KTNN. Ảnh: Hoàng Nam

Phong trào thi đua đã lôi cuốn, tạo động lực, kịp thời suy tôn, động viên khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích nổi bật. Năm 2023, phong trào TĐKT, động viên trong Khối đã có sự thay đổi về thực chất, tích cực hơn - ông Tuấn khẳng định.

Năm 2024, với vai trò Khối trưởng là TAND Tối cao và Khối phó là Viện KSND Tối cao, phong trào thi đua sẽ có sự phát triển hơn nữa, góp phần vào sự thành công của từng thành viên trong Khối Thi đua và thành công chung của cả nước.

Cũng tại hội nghị, KTNN đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KTNN cho một số cá nhân đã có những đóng góp tích cực.

 
 

Năm 2024, TAND Tối cao và Viện KSND Tối cao sẽ lần lượt giữ vai trò Khối trưởng và Khối phó của Khối Thi đua.

 
 

 

Hoàng Nam