Chiều 5/10, Bộ Ngoại giao đã chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai các hoạt động tiếp tục triển khai các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài.

Hội nghị đã thu hút sự tham dự đông đảo của các nhà ngoại giao lão thành, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương, các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các học giả, nhà nghiên cứu, các tập đoàn, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí và đại diện các đơn vị trong Bộ Ngoại giao.

Hội nghị là hoạt động quan trọng và thiết thực nhằm đánh giá kết quả các hoạt động tuyên truyền, tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 năm qua, định ra phương hướng, biện pháp thời gian tới.

Từ đó, đóng góp thiết thực cho việc triển khai Kết luận 01 của Bộ Chính trị liên quan đến tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá khách quan tình hình triển khai các hoạt động tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giới thiệu tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế thời gian qua và định hướng thời gian tới.

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam Hà Kim Ngọc nêu rõ, Bộ Ngoại giao đã kế thừa những thành quả quan trọng của các hoạt động tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nước ngoài hơn 10 năm qua.

Thông qua mạng lưới gần 100 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, tiếp tục triển khai thiết thực, hiệu quả, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc cho rằng, những kết quả tích cực trong ba năm qua đã góp phần quảng bá sâu rộng tới bạn bè quốc tế tầm vóc vĩ đại, tư tưởng và cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đối với Việt Nam và thế giới, đồng thời qua đó giúp cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài củng cố và phát huy niềm tự hào dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Các ý kiến của đại biểu dự họp cũng đề xuất một số phương thức đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; làm cho tư tưởng, đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội; bồi đắp ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đúng theo tinh thần của Kết luận 01 và Chỉ thị 05.

Nhấn mạnh tầm ảnh hưởng rất lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế giới, GS.TS Hoàng Chí Bảo cho rằng, tư tưởng hòa bình của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thế giới, một đại sứ toàn cầu, là biểu trưng văn hóa hòa bình và văn hóa khoan dung.

UNESCO đã ra nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh là “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”.

Tư tưởng nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng nhiều giá trị vừa mang tính giai cấp, tính dân tộc và thời đại hướng tới giải phóng con người, vì hạnh phúc của con người.

GS.TS Hoàng Chí Bảo mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, đề xuất để đưa Tuyên ngôn Độc lập là quốc bảo, chú trọng nghiên cứu về tư tưởng hòa bình, tư tưởng nhân văn, tư tưởng về tôn giáo của Hồ Chí Minh; về nghệ thuật trả lời phỏng vấn báo chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Từ đó, nêu bật về giá trị nhân văn phổ quát nhân loại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước tình hình biến động của thế giới và khu vực mang lại cơ hội và thách thức đan xen, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc mong muốn các bộ, ban, ngành, địa phương cần tiếp tục tích cực tuyên truyền, giới thiệu, tôn vinh trí tuệ, phẩm chất, cốt cách, lý tưởng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua việc lan tỏa những giá trị văn hoá của Bác tại nước ngoài để phát triển và làm sâu sắc thêm quan hệ nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta, phát huy tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc, gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc nhấn mạnh.

Bên lề hội nghị, Bộ Ngoại giao đã cùng các cơ quan hữu quan tổ chức triển lãm về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm đã trưng bày nhiều ấn phẩm xuất bản giới thiệu về tầm vóc vĩ đại, tư tưởng và cống hiến lớn lao của Người đối với Việt Nam và thế giới.

Thanh Thanh