Sign In

Thông cáo báo chí Hội nghị Thành ủy lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025

15:32 09/04/2024
(Dangbodanang.vn) - Sáng ngày 09/4/2024, tại Hội trường Thành ủy Đà Nẵng, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII để đánh giá tình hình công tác quý I, bàn nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2024 và cho ý kiến một số nội dung theo Quy chế làm việc. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên  Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng; đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nghe đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên  Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng phát biểu khai mạc; đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trình bày báo cáo tóm tắt tình hình công tác quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 của Thành ủy; ý kiến thảo luận của các sở, ban, ngành, địa phương; ý kiến phát biểu của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; khen thưởng đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu và tập thể lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

11h00 cùng ngày, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (nội bộ) nghe và cho ý kiến các nội dung quan trọng theo chương trình công tác.

1. Tình hình công tác quý I/2024

a) Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025). Triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về chuyên đề năm 2024 của Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” về “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thành phố Đà Nẵng gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” gắn với Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tình hình hiện nay”. Đặc biệt, Thành ủy đã phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trên cơ sở đó, hoàn thiện Đề án, báo cáo Bộ Chính trị xem xét ban hành Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW; đồng thời, đang khẩn trương phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về sửa đổi Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác những thông tin xấu độc, những luận điệu chống phá, xuyên tạc về tình hình đất nước nói chung và thành phố nói riêng; quán triệt, tuyên truyền Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” và phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng “Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng”.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng; công tác dân vận được thực hiện phong phú, bám sát cơ sở; công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý đơn thư được tập trung chỉ đạo. Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo ban hành Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của thành phố; hướng dẫn sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở những địa phương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính...

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2024; triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; tập trung chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ XII nhiệm kỳ 2024 - 2029.

b) Về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước quý I/2024 (đến ngày 31/3/2024) đạt 6.714 tỷ đồng, bằng 34,75% dự toán (tăng 1.158 tỷ đồng về giá trị và tăng 11,06% về tỷ lệ so với dự toán). Công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm thực hiện. Thành phố đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch; ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo với Tập đoàn Synopsys và Tập đoàn Intel; tổ chức các diễn đàn, hội thảo, tọa đàm thu hút, xúc tiến, kêu gọi đầu tư và tiếp cận các hỗ trợ về đào tạo bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, STEM tại Hoa Kỳ và lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc). Trong quý I, thành phố đã cấp mới 15 dự án FDI với vốn đăng ký là 22,148 triệu USD tăng 506% so với cùng kỳ; cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 824 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 2.904,75 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 17,8% so với cùng kỳ (tương đương 793 doanh nghiệp).

 Công tác quy hoạch, phát triển đô thị, tài nguyên môi trường tiếp tục được tập trung thực hiện. Thành phố đã chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; cho chủ trương, định hướng Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) của thành phố; phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cho ý kiến và triển khai một số Đồ án quy hoạch chuyên ngành…

Hoạt động dịch vụ, du lịch, thương mại tiếp tục có nhiều khởi sắc. Thành phố đã khôi phục và xúc tiến mở mới các đường bay quốc tế và du lịch đường biển đến Đà Nẵng([1]); nghiên cứu, phát triển một số sản phẩm du lịch mới ([2]). Trong quý, tổng lượt khách lưu trú đạt hơn 1,88 triệu lượt, tăng 21,8% so với cùng kỳ; doanh thu lưu trú, ăn uống ước đạt 6,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, tăng 68,9% so với cùng kỳ.

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao được tổ chức phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách; nghề thủ công truyền thống “Nghề làm bánh tráng Túy Loan” được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; bảo đảm tiến độ các dự án tu bổ, tôn tạo các thiết chế văn hóa([3]). Công tác chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, các đối tượng yếu thế có hoàn cảnh khó khăn, người lao động tại các khu công nghiệp trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được thành phố chú trọng thực hiện với tổng kinh phí hỗ trợ gần 120 tỷ đồng.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị triển khai tốt các chỉ thị về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự, biên phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội năm 2024; tổ chức gặp mặt quân nhân xuất ngũ trở về địa phương và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024([4]); chỉ đạo đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 với các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố; chỉ đạo triển khai tổ chức Đoàn công tác của thành phố thăm quân và dân huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Nhà giàn DK-I năm 2024.

Công tác tuyên truyền, ra quân xử lý vi phạm giao thông, nhất là xử lý người điều khiển phương tiện giao thông trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn được chú trọng. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/02/2024 về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội thành phố vẫn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế: Trong quý I/2024, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên vẫn còn nhiều khó khăn, kết quả đạt được chưa như kỳ vọng. Một số chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2024 và chủ đề năm vẫn chưa được thực hiện có hiệu quả so với kỳ vọng, sự vào cuộc của các cấp, các ngành có lúc vẫn chưa quyết liệt, chưa chọn đúng vấn đề trọng tâm, trọng điểm để giải quyết, xử lý. Việc giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn giao trong năm còn chậm; tiến độ thi công một số công trình giao thông trọng điểm chưa bảo đảm theo kế hoạch đề ra; tình hình tai nạn giao thông, số vụ phạm tội về trật tự an toàn xã hội và ma túy gia tăng; tình trạng tập trung đông người để phản ánh, kiến nghị liên quan đến các dự án bất động sản, tài chính, ngân hàng vẫn còn diễn ra...

2. Thảo luận, đánh giá kết quả đã đạt được và những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để thực hiện nhiệm vụ quý II/2024

Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo Báo cáo tình hình công tác quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 và tổng hợp các tham luận tại Hội nghị; các đơn vị, địa phương báo cáo, thảo luận làm rõ hơn kết quả đã đạt được trong quý I cũng như những đề xuất, kiến nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II năm 2024.

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, công tác bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn trong quý I và những nhiệm vụ cần triển khai thực hiện quyết liệt trong quý II năm 2024.

3. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị thành phố Đà Nẵng phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cả hệ thống chính trị thành phố tập trung thực hiện một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Các cơ quan có liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ Ban Thường vụ Thành ủy báo cáo Bộ Chính trị liên quan đến sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII); trong đó rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố theo các ý kiến tham gia, thẩm định của các cơ quan Trung ương, đồng thời, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn thành phố.

- Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát huy tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt; xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, bám sát các văn bản triển khai của Trung ương, Thành ủy để triển khai thực hiện tại địa phương, đơn vị; phấn đấu hoàn thành mục tiêu kết nạp đảng viên mới. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.

- Triển khai các biện pháp thúc đẩy phát triển ngành du lịch thành phố, tập trung nguồn lực để đưa vào khai thác các sản phẩm mới trong mùa du lịch hè năm 2024, nhất là các sản phẩm du lịch ban đêm; chú trọng xây dựng chính sách thu hút các trí thức Việt kiều, chuyên gia trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn về chuyển giao tri thức, công nghệ; về chính sách hỗ trợ cho người tham gia đào tạo, người học ngành nghề chip bán dẫn và vi mạch trên địa bàn thành phố; tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn; hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch triển khai Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời, khẩn trương lập và phê duyệt toàn bộ quy hoạch phân khu, tạo điều kiện xúc tiến đầu tư và triển khai dự án.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn thành phố; rà soát, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng người có công, đối tượng yếu thế hiện nay của thành phố để nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm mức sống tối thiểu cho các đối tượng.

- Tập trung bảo đảm  an ninh, an toàn các sự kiện văn hóa, thể thao, chính trị do thành phố đăng cai tổ chức. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 07-ĐA/TU ngày 28/02/2024 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; tập trung giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện kéo dài trên địa bàn; đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm do người chưa thành niên theo Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Trên đây là Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 


([1]) Đôn Mường (Thái Lan) - Đà Nẵng; Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) - Đà Nẵng; Cheongju (Hàn Quốc) - Đà Nẵng.
([2]) Triển khai Phương án phố đi bộ Bạch Đằng; Phương án thí điểm tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi...
([3]) Như: Dự án tu bổ, tôn tạo di tích Thành Điện Hải (giai đoạn 2); dự án Bảo tàng Điêu khắc Chăm (cơ sở 2); di tích quốc gia Hải Vân Quan…

([4]) Nghĩa vụ quân sự là 1.058 công dân, nghĩa vụ công an là 298 công dân; đảng viên: 06 công dân; 08 công dân nữ.

Tag:

File đính kèm