Sign In

Tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

08:37 12/04/2024
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp, nhất là TNLĐ xảy ra tại các công trình xây dựng, đảm bảo sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân, người lao động và doanh nghiệp, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/3/2024 về tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 


Chủ tịch UBND thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW 

          Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị, các doanh nghiệp và người sử dụng lao động (NSDLĐ) tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung nguồn lực triển khai thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và các văn bản hướng dẫn có liên quan; thường xuyên hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình (ATVSLĐ).

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh lao động. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ phụ trách công tác y tế lao động về chuyên môn, kỹ thuật thực hiện các quy định về công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp; hướng dẫn các cơ sở lao động thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng ngừa các yếu tố có hại, cải thiện điều kiện làm việc, tổ chức các hoạt động chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho người lao động, công tác báo cáo y tế lao động… tuyên truyền, hướng dẫn nông dân và thành viên hợp tác xã nông nghiệp nắm rõ quy trình, nguyên tắc vận hành an toàn đối với máy móc, thiết bị trong sản xuất nông nghiệp; biện pháp ATVSLĐ trong sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, thuốc thú y, thức ăn, chế phẩm sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp…

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ, thực hiện tốt việc phân tích, dự báo, cập nhật kịp thời tình hình ATVSLĐ, TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, tổ chức đối thoại chính sách pháp luật về ATVSLĐ; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn cán bộ có năng lực, chuyên môn về công tác ATVSLĐ thành lập Tổ tư vấn chính sách về ATVSLĐ, thường xuyên tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên sâu, nhằm hình thành đội ngũ chuyên gia về ATVSLĐ làm công tác tư vấn chính sách, phân tích đánh giá phục vụ công tác quản lý ATVSLĐ trên địa bàn.

Tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ và Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ hằng năm, trong đó chú trọng tổ chức thực hiện nhiều hoạt động hướng về cơ sở, doanh nghiệp, người lao động, tạo đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, nâng cao nhận thức của NSDLĐ, NLĐ và người dân toàn thành phố về công tác ATVSLĐ, các biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện môi trường lao động, điều kiện làm việc, đảm bảo sức khỏe cho NLĐ… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh lĩnh vực, ngành nghề có nguy cơ cao xảy ra TNLĐ, sự cố nghiêm trọng như: Xây dựng, khai thác khoáng sản, khai thác đá, cơ khí, dệt, may, da giày, điện, điện tử, chế biến gỗ, hóa chất…

Chủ động, phối hợp với Công an thành phố, Viện kiểm sát nhân dân thành phố và các địa phương trong công tác điều tra TNLĐ chết người và TNLĐ khác có dấu hiệu tội phạm xảy ra trên địa bàn thành phố; xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan trong việc điều tra TNLĐ, để kịp thời xác định nguyên nhân, trách nhiệm của những người có liên quan và kiến nghị các biện pháp phòng ngừa TNLĐ tái diễn.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ trong thi công xây dựng đối với các công trình xây dựng chuyên ngành thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt là các công trình xây dựng có tầng hầm, công trình xây dựng cao tầng có lắp đặt, sử dụng thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ đúng quy định về ATLĐ tại các công trình xây dựng theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND thành phố giao các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về ATVSLĐ các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, các làng nghề, các cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; thường xuyên kiểm tra công tác ATVSLĐ các công trình xây dựng theo phân cấp quản lý, trong đó lưu ý các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, các công trình xây dựng dân sinh, các nhà thầu tư nhân không có pháp nhân, sử dụng lao động làm việc không theo hợp đồng lao động tại địa phương. Các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về ATVSLĐ, trong đó, phân công, bố trí người có đầy đủ chuyên môn, năng lực làm công tác ATVSLĐ chuyên trách hoặc bán chuyên trách; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho các đối tượng theo quy định; thực hiện việc kiểm định các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ trước khi đưa vào sử dụng; trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân cho NLĐ và có biện pháp kiểm tra, giám sát buộc NLĐ sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện trang bị bảo vệ cá nhân đã được cấp phát. Bố trí người làm công tác y tế hoặc thành lập bộ phận y tế chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lý sức khỏe của NLĐ theo quy định. Tăng cường công tác tự kiểm tra về ATVSLĐ để phát hiện những thiếu sót và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời; thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhỡ người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra TNLĐ và các biện pháp ngăn ngừa. Chú trọng thực hiện công tác thống kê, báo cáo kịp thời, đúng quy định pháp luật. 

Võ Văn Hà

Tag:

File đính kèm