Sign In

Hơn 1 triệu vụ việc được giám định trong 5 năm qua

16:09 17/05/2024
(HPĐT)- Sáng 17-5, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Luật Giám định tư pháp, Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Đồng chí Mai Lương Khôi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng.

Tại điểm cầu Hải Phòng, đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố chủ trì. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Luật Giám định tư pháp được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 20-6-2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2013. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 10-6-2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021. Thực hiện Luật Giám định tư pháp, thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiện toàn tổ chức bộ máy,  bổ nhiệm giám định viên tư pháp. Tại Trung ương, tổ chức giám định pháp y công lập là Viện Pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế. Tại các địa phương, có 61/63 tỉnh, thành phố thành lập Trung tâm Pháp y, Trung tâm Pháp y- Giám định y khoa thuộc ngành Y tế; 66 tổ chức giám định kỹ thuật hình sự, 580 tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, 1 văn phòng giám định tư pháp ngoài công lập. Đến nay, đội ngũ giám định viên tư pháp ở các lĩnh vực trong toàn quốc 7.135 người, ngoài ra còn 2.621 người giám định tư pháp theo vụ việc. Từ năm 2018 đến hết 30-6-2023, hệ thống tổ chức, người giám định tư pháp ở các lĩnh vực thực hiện 1.039.615 vụ việc, trong đó lĩnh vực pháp y thực hiện 396.264 vụ việc (chiếm 38,12%), lĩnh vực kỹ thuật hình sự thực hiện 578.438 vụ việc (chiếm 55,64%)…

Hội nghị đánh giá toàn diện kết quả đạt được, hạn chế, xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra 9 giải pháp, 3 kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp. Đồng thời, Bộ Tư pháp có 5 đề xuất, kiến nghị Chính phủ để phát huy những kết quả đạt được trong đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định đáp ứng tốt yêu cầu của thực tế; tiếp tục quan tâm chỉ đạo mở rộng phạm vi thành lập Văn phòng giám định tư pháp và ban hành các chế độ, chính sách ưu đãi hợp lý, đủ sức giữ chân, thu hút người làm giám định trong các lĩnh vực giám định chuyên trách và các tổ chức, nhà chuyên môn có năng lực ở các lĩnh vực kiêm nhiệm tham gia làm giám định tư pháp…


Tag:

File đính kèm