Sign In

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Phiên họp tháng 5/2024

00:00 20/05/2024
Các đồng chí: Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đồng chủ trì Phiên họp.

NIK_3281.jpg

Quang cảnh Phiên họp

Tại buổi làm việc, đại biểu đã nghe và thảo luận ý kiến về các báo cáo thẩm tra tờ trình dự thảo về những nội dung như:

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ và giao dự toán kinh phí sự nghiệp cho các đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ năm 2024 (bổ sung lần 2). Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2024, dự toán chi thường xuyên chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển nguồn sang năm 2024 của các Chương trình mục tiêu quốc gia. Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Dương Quang, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch – Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn.

Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về việc lựa chọn huyện thực hiện thí điểm cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2024 – 2025. Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (lần 11). Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn (lần 2).

NIK_3289.jpg
Đồng chí Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành thảo luận tại Phiên họp.

Phiên họp nghe và cho ý kiến về Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa giải ngân hết trong năm 2023 đã được chuyển sang năm 2024. Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Báo cáo thẩm tra Tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 (lần 2).

NIK_3290.jpg
Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Phiên họp.

Trong chương trình, Thường trực HĐND tỉnh thông qua dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X. Theo đó, Kỳ họp thứ 19 dự kiến tổ chức trong 01 ngày, vào ngày 31/5/2024. Kỳ họp thứ 20 dự kiến tổ chức trong 03 ngày, vào tuần cuối của tháng 7/2024.

NIK_3298.jpg
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh phát biểu tại Phiên họp

Phát biểu kết luận Phiên họp, đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thảo luận tại Phiên họp; tiếp tục hoàn chỉnh nội dung trình các kỳ họp sắp tới. HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh chủ động giám sát việc thực hiện những nội dung đã thông qua, khắc phục những hạn chế, phát hiện những nội dung không phù hợp trong quá trình triển khai. Yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chủ động rà soát các nội dung theo phân cấp thẩm quyền để đảm bảo chất lượng các nội dung trình tại các kỳ họp…/.

Đăng Bách 

(Theo baobackan.vn)

Tag:

File đính kèm