Sign In

Họp mặt đối thoại gữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động lần thứ XI năm 2024

21:44 27/05/2024
Ngày 26-5-2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức họp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động lần thứ XI năm 2024.

Chủ trì buổi đối thoại

 

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh chủ trì buổi đối thoại.

 Ý kiến của công nhân lao động

 

Tại buổi đối thoại, có 19 ý kiến của công nhân về tình hình việc làm, thu nhập, đời sống; quan hệ lao động, chế độ chính sách, các Bộ luật, Luật, Nghị định, Thông tư có liên quan đến người lao động (NLĐ); chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; các dự án luật dự kiến sửa đổi như Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động; tình hình ký kết hợp đồng lao động, công tác tuyên truyền các chính sách, pháp luật đối với NLĐ; các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động (CNLĐ); tình hình an ninh trật tự, đi lại làm việc của CNLĐ; về điều kiện làm việc, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, khám sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động; thực trạng về “tín dụng đen” tác động đến đời sống người dân lao động. Các ý kiến thắc mắc của các đại biểu được các sở, ngành giải trình thỏa đáng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam phát biểu giải trình

 

Phát biểu tại buổi đối thoại, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến cho biết, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2024, tình hình việc làm, thu nhập của NLĐ từng bước ổn định. Phần lớn CNLĐ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực trong lao động sản xuất và tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Nhiều doanh nghiệp quan tâm đảm bảo điều kiện làm việc của CNLĐ và đầu tư nhiều hơn cho công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Các cấp, các ngành phối hợp với tổ chức Công đoàn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, góp phần tạo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, chăm lo toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ. Tổ chức Công đoàn các cấp tiếp tục phát huy tốt vai trò chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên và NLĐ.

Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn đã thực hiện chăm lo cho hơn 89.000 lượt đoàn viên, NLĐ, với tổng kinh phí trên 110 tỷ đồng; quan tâm trao tặng 43 nhà “Mái ấm công đoàn”, nhà tình thương, nhà "Đại đoàn kết" với số tiền 2,375 tỷ đồng; tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, với trọng tâm là các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho NLĐ. Những kết quả nêu trên đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến phát biểu kết luận buổi đối thoại

 

Quyền Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, họp mặt đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với CNLĐ là hoạt động được tổ chức định kỳ hàng năm là dịp để CNLĐ gặp gỡ, trao đổi, phản ánh với lãnh đạo tỉnh về tình hình việc làm, thu nhập, đời sống; quan hệ lao động, chế độ chính sách, quy định pháp luật có liên quan đến NLĐ. Qua đó, lãnh đạo tỉnh thông tin về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến CNLĐ và giải quyết những vấn đề công nhân đang quan tâm. Sau các buổi đối thoại, các kiến nghị của CNLĐ được UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, tập trung giải quyết.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Quyền Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn những ý kiến góp ý thẳng thắn, đầy trách nhiệm của anh, chị, em CNLĐ. Thường trực Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tỉnh và các địa phương có liên quan tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời, đầy đủ, bảo đảm lợi ích chính đáng của anh, chị, em CNLĐ và phù hợp với chính sách, quy định pháp luật hiện hành.

Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam trao khen thưởng cho công nhân tiêu biểu

 

Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan, ban, ngành tỉnh và địa phương ghi nhận để tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời, đầy đủ, nhằm bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng CNLĐ và phù hợp với chính sách, quy định pháp luật. Đối với từng kiến nghị, đề xuất, UBND tỉnh cần phân công đơn vị, địa phương liên quan chủ trì, phối hợp giải quyết, có thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, từng lúc báo cáo tiến độ giải quyết và thông tin, phản hồi đầy đủ về kết quả giải quyết đến đại biểu CNLĐ, đặc biệt là những kiến nghị phản ánh kéo dài nhiều năm như: Vấn đề “tín dụng đen”, an toàn giao thông… Đối với những kiến nghị vượt quá thẩm quyền của tỉnh, tiếp tục kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương có liên quan xem xét, giải quyết.

Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các đơn vị có liên quan giám sát việc giải trình, thực hiện các kiến nghị thuộc trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương; định kỳ báo cáo kết quả về Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo. Đề nghị Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, có giải pháp gắn kết với Tổng LĐLĐ Việt Nam để sớm đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn để tạo điều kiện cho CNLĐ có nơi ở, gửi trẻ và vui chơi giải trí để tái tạo sức lao động, phục vụ tốt cho sản xuất và cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trong thời gian tới, để tạo điều kiện cho CNLĐ của tỉnh tiếp tục vươn lên trong lao động sản xuất, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Quyền Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống CNLĐ; phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp hoạt động ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNLĐ; quan tâm công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp.

Quan tâm tạo mọi điều kiện cho CNLĐ an tâm làm việc, nâng cao tay nghề và giúp cho tổ chức Công đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, công đoàn là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, NLĐ. Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNLĐ, nòng cốt là phong trào về lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của doanh nghiệp, đơn vị và địa phương. Tăng cường phối hợp thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ.

“Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn những đóng góp quan trọng của đội ngũ CNLĐ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Thời gian tới, lãnh đạo tỉnh rất mong anh, chị, em CNLĐ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, ra sức học tập nâng cao trình độ mọi mặt; nêu cao tinh thần phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống; thực hiện tốt hơn nữa công việc của mình, đồng thời, tích cực tham gia các phong trào hành động cách mạng tại địa phương, đơn vị, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh, xây dựng quê hương Bến Tre ngày càng văn minh, giàu đẹp”, Quyền Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh chia sẻ.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Lâm trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2023

 

Dịp này, UBND tỉnh khen thưởng cho 30 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động sản xuất năm 2023; LĐLĐ tỉnh tặng 3 nhà “Mái ấm công đoàn”, trị giá 60 triệu đồng và sửa chữa 1 “Mái ấm công đoàn”, trị giá 35 triệu đồng cho đoàn viên, NLĐ gặp khó khăn về nhà ở.

Theo baodongkhoi.vn

Tag:

File đính kèm