Sign In

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

08:13 24/01/2024
Ngày 23.1, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.

Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, dự và chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã phối hợp với ban tổ chức các cấp ủy tham mưu cho ban thường vụ, thường trực cấp ủy triển khai thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện các cấp ủy quản lý. Đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ đúng quy định đối với cán bộ diện quản lý. Thường xuyên tham mưu, đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy tình hình sức khỏe cán bộ, một số giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe và tổ chức thực hiện theo phân cấp.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe 734 cán bộ trong diện đang công tác, đã nghỉ hưu, lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa; cấp huyện đang thực hiện quản lý, chăm sóc sức khỏe cho 2.255 cán bộ.

Giám đốc BVĐK tỉnh Nguyễn Hoành Cường thông tin một số nội dung về tình hình về cơ chế phối hợp giữa cơ sở y tế tuyến tỉnh và cơ sở y tế tuyến huyện trong bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ diện quản lý.

BVĐK tỉnh, BVĐK khu vực Bồng Sơn, TTYT tuyến huyện được phân công đã phối hợp, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, theo dõi, điều trị, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện quản lý. Hội đồng chuyên môn các cấp tổ chức các cuộc hội chẩn chất lượng cao, quyết định phác đồ điều trị đúng, xử lý điều trị thành công nhiều ca bệnh nặng…

Chế độ, chính sách, tài chính được quan tâm; ngân sách tỉnh cấp cho hoạt động bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý hơn 5,9 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện cấp hơn 1,7 tỷ đồng.

Năm 2024, Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh triển khai 9 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Đồng thời, triển khai Thông tư số 18/2023/TT-BYT ngày 25.10.2023 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; có hiệu lực từ ngày 12.12.2023.

Tại hội nghị, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức hoạt động này cũng được nhận diện như việc phối hợp, tham mưu, đề xuất cấp ủy rà soát, bổ sung đối tượng và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ thuộc diện quản lý chưa thường xuyên; còn thiếu đối tượng thuộc diện bảo vệ, chăm sóc sức khỏe; cơ sở y tế gặp khó về hạ tầng, mua sắm thuốc; cơ chế hỗ trợ chi hoạt động theo kiểu “có tiền mà không dám chi”…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn ghi nhận, đánh giá cao kết quả ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp đạt được trong năm 2023 và nêu 6 vấn đề quan trọng cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy Lê Kim Toàn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đó là, tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện; bộ phận chăm sóc sức khỏe cán bộ tại các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ. Rà soát, cập nhật, bổ sung cán bộ thuộc diện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe theo phân cấp quản lý.

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp phải lập hồ sơ theo dõi định kỳ, thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe cán bộ diện chăm sóc, bảo vệ.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe giữa cơ sở y tế với bộ phận theo dõi sức khỏe cán bộ của ban tổ chức cấp ủy cùng cấp; giữa ban tổ chức cấp ủy cấp trên và ban tổ chức cấp ủy cấp dưới; giữa cơ sở y tế tuyến huyện và cơ sở y tế tuyến tỉnh để kịp thời nắm bắt, cung cấp thông tin tình hình sức khỏe cán bộ cho thường trực và ban thường vụ cấp ủy.

Thực hiện tốt khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe thường xuyên cho cán bộ diện bảo vệ, chăm sóc.

Báo cáo kịp thời tình hình sức khỏe của cán bộ cho thường trực, ban thường vụ cấp ủy; đề xuất biện pháp, chính sách phù hợp.

Đồng chí Lê Kim Toàn nhấn mạnh yêu cầu Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Y tế, Sở Tài chính phối hợp tham mưu cho cấp có thẩm quyền hướng dẫn hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp huyện; giải quyết những kiến nghị của các địa phương. Trong đó, gợi ý định hướng thống nhất đối tượng theo phân cấp quản lý; đảm bảo thăm khám định kỳ 2 lần/năm và phương thức hỗ trợ phù hợp; rà soát tất cả cơ sở khám, điều trị của tỉnh; địa phương bố trí kinh phí thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ngoài chế độ BHYT theo quy định…

MAI HOÀNG - Nguồn Báo Bình Định

 

Tag:

File đính kèm