Sign In

Sớm ban hành các nghị định quy định thi hành Luật Đất đai năm 2024

16:21 11/06/2024
Ngày 11-6, tại điểm cầu tỉnh Bình Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã dự hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý cho các dự thảo nghị định quy định thi hành Luật Đất đai năm 2024 do Văn phòng Chính phủ tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị tại điểm cầu Bình Phước

Sau khi lấy ý kiến của thành viên Chính phủ, các bộ, ngành liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cơ quan soạn thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo nghị định. Trong đó, một số ý kiến đề nghị dự thảo nghị định cần tập trung làm rõ quy định về tiền sử dụng đất, thuê đất, thu hồi đất quốc phòng, việc phân quyền, hạn mức cấp đất cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, các dự án lấn biển, quy định mức bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Sau khi Luật Đất đai năm 2024 được điều chỉnh thời gian có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024, sớm hơn 5 tháng so với dự kiến ban đầu, 16 nghị định quy định hiện đang được các cơ quan soạn thảo gấp rút hoàn thiện và sẽ được Chính phủ sớm ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý khi triển khai luật vào thực tiễn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng: 16 nghị định quy định thi hành đóng vai trò quan trọng và là khung pháp lý chung khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Khối lượng công việc còn khá lớn trong khi thời gian không còn nhiều, đề nghị các cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan tiếp thu, gấp rút hoàn thiện dự thảo nghị định trên cơ sở đảm bảo tính pháp lý cao nhất, giúp phát huy hiệu lực, hiệu quả Luật Đất đai năm 2024./..

Tag:

File đính kèm