Sign In

Đẩy nhanh xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

17:05 15/05/2024
Chiều ngày 15 tháng 5 năm 2024, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2024, đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

 

 
anh tin bai

Ảnh: Các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh dự phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2024.

          Báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo nêu rõ, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh tháng 5 năm 2024 đã được các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, đạt đươc nhiều kết quả, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện các giải pháp công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tạo bước chuyển mới trong cả nhận thức, hành động và đem lại kết quả thực chất. Công tác thông tin, truyền thông về phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, tạo được sự đồng thuận sâu rộng trong nhân dân; chuẩn bị thành lập các kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cơ quan, đơn vị; các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

          Tại cuộc họp, các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - Ban Nội chính Tỉnh ủy bổ sung báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh tháng 4, chương trình tháng 5 năm 2024; có ý kiến chỉ đạo một số nội dung các vụ án có liên quan tham nhũng, tiêu cực dư luận quan tâm, theo dõi.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo, hoàn chỉnh báo cáo theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án có liên quan tham nhũng, tiêu cực do Ban Chỉ đạo theo dõi; Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo ban hành văn bản đề nghị các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Đẩy nhanh công tác giám định, định giá tài sản liên quan các vụ án, vụ việc.

                                                                      

BAN BIÊN TẬPx

Tag:

File đính kèm