Sign In

Hội đồng giám sát xổ số tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

20:05 19/06/2024


Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Cao Bằng phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

6 tháng đầu năm, Hội đồng, Tổ giúp việc chỉ đạo và phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết (XSKT) Cao Bằng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ hoạt động quay số mở thưởng xổ số biết kết quả ngay; giám sát, chứng kiến thanh hủy vé xổ số hằng ngày theo chế độ tập thể, đúng quy định của Nhà nước về chức năng, nhiệm vụ giám sát XSKT. Hội đồng thực hiện giám sát 11 buổi đảo trộn và quay số mở thưởng xổ số bóc biết kết quả ngay đối với 31 kí hiệu vé bóc, với tổng số lượng vé phát hành 1.550.000 vé đảm bảo đúng quy định. Giám sát, kiểm tra các thiết bị sử dụng quay số mở thưởng như lồng cầu, bóng..., qua kiểm tra đều đảm bảo đạt tiêu chuẩn quy định, đạt thông số kỹ thuật của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất.

Thực hiện nghiêm việc giám sát thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé truyền thống bán không hết tại Công ty, thu hồi cuống vé lô tô, tổng hợp doanh thu, trả thưởng vé lô tô các loại hằng ngày. Việc thu hồi vé xổ số được thực hiện chính xác, trung thực, đảm bảo công khai, an toàn. Tham mưu, xử lý, giải quyết kịp thời các công việc liên quan đến hoạt động XSKT thuộc thẩm quyền theo đơn đề nghị của Công ty đảm bảo minh bạch, khách quan, đúng thực tế trong hoạt động kinh doanh XSKT đảm bảo theo quy định hiện hành. Doanh thu kinh doanh của Công ty đạt 36 tỷ 824,9 triệu đồng, đạt 55% so cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách Nhà nước trên 6 tỷ 724,1 triệu đồng, đạt 55% so cùng kỳ năm trước.

6 tháng cuối năm, Hội đồng giám sát xổ số tỉnh tăng cường hoạt động giám sát quay số mở thưởng và giám sát thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé truyền thống bán không hết tại Công ty, thu hồi cuống vé lô tô, tổng hợp doanh thu, trả thưởng vé lô tô các loại hằng ngày theo đúng các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo thông tin minh bạch, chính xác đúng quy định. Tăng cường, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Công ty để thực hiện tốt công tác đấu tranh hành vi đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi, thảo luận về các giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng và Tổ giúp việc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bích Ngọc đề nghị: Sở Tài chính rà soát lại các dự án đầu tư xây dựng công trình từ nguồn phúc lợi xã hội để gắn biển, nhằm lan tỏa tinh thần “ích nước lợi nhà”, phục vụ cộng đồng một cách thiết thực. Tổ giúp việc rà soát lại các nhiệm vụ của Hội đồng, tham mưu đảm bảo hoạt động theo đúng quy chế. Công ty TNHH một thành viên XSKT Cao Bằng công khai, minh bạch, tiết kiệm các khoản chi để đảm bảo hỗ trợ cho người lao động.

Dạ Đăng

Tag:

File đính kèm