Sign In

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND huyện Quang Bình

16:28 05/04/2024
Trong những năm qua, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các đại biểu HĐND huyện Quang Bình đã linh hoạt, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, xứng đáng với niềm tin của cử tri.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND huyện Quang Bình đã bầu 33 đại biểu, đến thời điểm hiện nay đã cho thôi nhiệm vụ 3 đại biểu do chuyển công tác ra khỏi địa bàn, thành lập 7 Tổ đại biểu HĐND huyện tương ứng theo các đơn vị bầu cử. Các tổ đại biểu HĐND huyện cơ bản thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; tổ chức giám sát, tiếp xúc cử tri theo kế hoạch. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Quang Bình khóa IV đã tổ chức thành công 14 kỳ họp, ban hành 107 nghị quyết. Riêng năm 2023, đã tổ chức 6 kỳ họp, trong đó có 4 kỳ họp chuyên đề và 2 kỳ họp thường lệ; ban hành 37 nghị quyết. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chuyển văn bản đến các tổ đại biểu trước mỗi cuộc họp, tiếp xúc cử tri qua hệ thống office; thành lập nhóm zalo của Thường trực HĐND và các ban để thông tin các vấn đề cần được triển khai nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

Thường trực HĐND huyện giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội.

 

Để các kỳ họp diễn ra thành công tốt đẹp, trên cơ sở bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên, trước các kỳ họp thường lệ, Thường trực HĐND đã tổ chức hội nghị liên tịch với lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện và các ngành chức năng liên quan họp bàn, thống nhất các nội dung kỳ họp đảm bảo theo đúng luật định. Tại các kỳ họp, các đại biểu đã phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung, trí tuệ tập thể để quyết định những vấn đề quan trọng. Tập trung xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, trong đó dành nhiều thời gian để HĐND huyện thảo luận, quyết định những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp đảm bảo chất lượng, đúng quy định, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của cử tri. Sau các kỳ họp, Thường trực HĐND huyện họp rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả kỳ họp theo quy định. Chỉ tính riêng trong năm 2023, các tổ đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri với 87 hội nghị, trên 6.700 cử tri tham gia. Qua đó tiếp thu 651 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Việc giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri và nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp chính quyền. Việc giải quyết, trả lời kịp thời, thỏa đáng, phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn của địa phương góp phần bảo vệ quyền lợi, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, xây dựng sự đồng thuận xã hội để tổ chức thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Ông Lý Xuân Năm, cử tri thị trấn Yên Bình cho biết: “Qua các buổi tiếp xúc cử tri, tôi thấy Tổ đại biểu HĐND trả lời, giải đáp các vấn đề vướng mắc, các ý kiến, kiến nghị rất cụ thể, sát với tình hình thực tế địa phương. Tháo gỡ được những bức xúc trong dư luận, những băn khoăn, trăn trở của cử tri”.

Năm 2023, Thường trực HĐND, 2 Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND huyện tổ chức giám sát, khảo sát được 25 đợt tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tổ chức theo đúng quy định của pháp luật. Đã tổ chức tiếp dân được 38 lượt tại trụ sở tiếp công dân của huyện và tại đơn vị ứng cử với 46 lượt công dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng với nội dung chủ yếu về tranh chấp đất đai, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; chế độ chính sách…

Đồng chí Nguyễn Công Sự, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quang Bình cho biết: Thời gian tới, HĐND huyện sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của HĐND, đại biểu HĐND trong việc thực hiện chức năng quyết định, chức năng giám sát, chức năng đại diện; nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung của công tác giám sát, công tác tiếp xúc cử tri và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND huyện. Chất lượng thông tin, tuyên truyền về hoạt động HĐND cũng sẽ được chú trọng hơn, đặc biệt là các nghị quyết được HĐND ban hành nhằm tạo sức lan tỏa, hiệu quả của các nghị quyết.

Quỳnh Hoa 

Tag:

File đính kèm