Sign In

Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

19:27 26/04/2024

Chiều  26/4, Tỉnh ủy Hà Nam phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 20202025
Các đại biểu dự lễ bế giảng.

Dự, chỉ đạo lễ bế giảng có các đồng chí: Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Cục Quản lý Đào tạo, Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí học viên là Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh.

Trong thời gian 3 ngày (24 - 26/4), với tinh thần học tập, làm việc nghiêm túc, trách nhiệm các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã được các giảng viên, các chuyên gia cao cấp, uy tín trong và ngoài Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao đổi, truyền đạt 6 chuyên đề, trong đó có 2 chuyên đề trực tiếp do 2 đồng chí Phó Giám đốc Học việc Chính trị quốc gia Hố Chí Minh truyền đạt là “Những bài học kinh nghiệm về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng" và chuyên đề “Kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước của Trung Quốc".

Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Quá trình học tập, học viên của lớp được nghe các chuyên đề bổ ích, thiết thực do các chuyên gia, các nhà khoa học Trung ương báo cáo như chuyên đề: “Chương trình hành động của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội của nước ta giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045"; chuyên đề “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng”; chuyên đề “Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời đại ngày nay”; chuyên đề “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Các chuyên đề đã được các giảng viên, báo cáo viên phân tích, đánh giá sâu sắc, luận giải sáng tỏ, dự báo phương hướng trong thời gian tiếp theo.

Kết thúc khóa học, 100% các đồng chí học viên chấp hành tốt Nội quy lớp học; các học viên đủ điều kiện và được Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 20202025
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các đồng chí.

Phát biểu bế giảng khóa học, PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh tới một số lưu ý quan trọng và thể hiện sự tin tưởng sau khóa học với trí tuệ và bản lĩnh của người cán bộ lãnh đạo quản lý, các học viên sẽ vận dụng tốt những kiến thức được cập nhật, bồi dưỡng từ khóa học vào thực tiễn công tác để góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh.

Bế giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 20202025
PGS, TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các đồng chí.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Từ nay đến hết nhiệm kỳ, còn hơn 1 năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và chuẩn bị thật tốt các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, phấn đấu thuộc nhóm các tỉnh tổ chức đại hội đầu tiên của cả nước. Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên, khối lượng công việc phải làm là rất nhiều và hết sức nặng nề. Thông qua nghiên cứu 6 chuyên đề mang tính lý luận, có ý nghĩa chiến lược, gắn với thực tiễn tại lớp bồi dưỡng do các đồng chí báo cáo viên là những chuyên gia đầu ngành, giàu kinh nghiệm truyền đạt, đã giúp các đồng chí tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn đường lối chiến lược của Đảng, những chủ trương, định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng sáng tạo để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh, bền vững.

Trong thời gian tới, BTV Tỉnh ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp trong hệ thống chính trị đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đảm bảo sự kế thừa và phát triển.

Nguyễn Hằng

Tag:

File đính kèm