Sign In

Thông tin kết quả kỳ họp thứ 27, 28 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

17:22 01/04/2024
Vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX đã tiến hành các kỳ họp thứ 27 và 28. Đồng chí Hà Văn Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì các kỳ họp.

Kỳ họp thứ 28 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (nguồn ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Xem xét kết quả giám sát đối với Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy Hương Sơn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát của các cơ quan có thẩm quyền đối với các tổ chức đảng, chính quyền cấp huyện và việc kê khai tài sản, thu nhập (giai đoạn từ sau Đại hội Đảng bộ huyện đến tháng 10 /2023),

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Trong mốc giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn và một số tổ chức, cá nhân có liên quan đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện khá nghiêm túc Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. Tuy nhiên, việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc có nội dung chưa đảm bảo đúng quy định, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện một số kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán chưa thực sự nghiêm túc, đầy đủ, dẫn đến kết quả chưa toàn diện, còn có khuyết điểm, hạn chế.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy và các tập thể, cá nhân liên quan tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra; kịp thời xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch khắc phục, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

2. Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Phan Xuân Phượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Bí thư Chi bộ Nông nghiệp, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc,

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy :

+ Với cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng đồng chí Phan Xuân Phượng đã vi phạm pháp luật hình sự, bị khởi tố; vi phạm rất nghiêm trọng tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định những điều đảng viên không được làm, gây dư luận xấu, làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác và cá nhân đồng chí.

+ Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với đồng chí Phan Xuân Phượng.

- Căn cứ quy định của Đảng, ngày 30/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và biểu quyết: Quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phan Xuân Phượng bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng.

3. Cũng tại các kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, giải quyết tố cáo đối với 01 đảng viên; thảo luận và thống nhất một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Tag:

File đính kèm