Sign In

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2024

16:13 12/01/2024
Ngày 12/1, tại Trụ sở Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật (THKT) của Đảng; chủ động ban hành các văn bản theo thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo công tác KTGS. Công tác KTGS bảo đảm theo chương trình đã xây dựng; việc xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo đúng quy trình, quy định. Năm 2023, cấp ủy các cấp và chi bộ kiểm tra trên 2.949 đảng viên và 1.257 tổ chức đảng; giám sát 1.768 đảng viên và 890 tổ chức đảng…
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp kiểm tra 292 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, 81 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. UBKT các cấp đã kiểm tra 608 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ KTGS; 379 tổ chức đảng cấp dưới về THKL của Đảng. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã THKL 355 đảng viên. Cấp ủy các cấp THKL 15 tổ chức đảng. UBKT các cấp đã THKL 102 đảng viên…
Năm 2024, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác KTGS và THKL đảng; xây dựng và phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% nội dung chương trình KTGS năm 2024; kịp thời phát hiện, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác KTGS, THKL đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra…
Hội nghị đã tiến hành sơ kết thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác KTGS lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý xây dựng, dự án đầu tư và quản lý, mua sắm, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 13/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS và THKL trong Đảng của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong tình hình mới.
Tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bùi Thế Cử quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác KTGS, THKL đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán. 
Tiếp đó, dưới sự điều hành của đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đại biểu tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác KTGS tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời, chỉ rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới…
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Thời gian tới, cấp ủy, UBKT các cấp tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch KTGS có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và điều kiện của địa phương, đơn vị; tập trung kiểm tra tổ chức đảng gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, nhất là những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra vi phạm; giám sát mở rộng trên tất cả các địa bàn, lĩnh vực, chú trọng vào những nơi nội bộ có biểu hiện mất đoàn kết, dư luận xã hội quan tâm, báo chí phản ánh; xử lý nghiêm các vi phạm, khuyết điểm của tổ chức đảng và đảng viên theo quy định; tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch về công tác KTGS, THKL của Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa UBKT với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí trong quá trình KTGS; thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại từ cơ sở, không để phát sinh các vụ việc nổi cộm, phức tạp; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ… 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng cơ quan UBKT Tỉnh ủy

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng cơ quan UBKT Tỉnh ủy đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Nguồn: https://baohungyen.vn

Tag:

File đính kèm