Sign In

Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

15:04 20/05/2024
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới (Quy định số 144).

2024-05-18_vn-tw-dao-duc-cm_k_06_p6_h84.jpg

Bộ Chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới như sau: yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm và gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn

Tag:

File đính kèm