Sign In

Tập huấn công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn học dân gian, phong tục tín ngưỡng, lễ hội

00:00 05/12/2023
​Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam vừa phối hợp Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kiên Giang tổ chức tập huấn công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn học dân gian, phong tục tín ngưỡng, lễ hội; phương pháp điền dã sưu tầm văn hóa dân gian. Tham gia tập huấn có 45 đại biểu là hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh và những người đam mệ văn nghệ dân gian.

5-12-23 _61c150490b4ccd110c07a14e546761a6.jpg

Hội nghị tập huấn công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn học dân gian, phong tục tín ngưỡng, lễ hội tại tỉnh Kiên Giang.

 

Văn hóa, văn nghệ dân gian là tập hợp các giá trị, quy tắc và các hoạt động của cộng đồng dân cư (dân gian) trong một vùng địa lý cụ thể, bao gồm những tập tục, truyền  thống, trò chơi, bài hát, câu chuyện, tín ngưỡng và nghệ thuật dân gian mà dân cư địa phương tạo ra và truyền lại qua các thế hệ.Cùng với quá trình hình thành và phát triển, đất và người Kiên Giang đã sáng tạo ra một kho tàng văn hóa, văn nghệ dân gian, gồm văn hóa vật thể và phi vật thể. Đến nay, có trên 160 di sản văn hóa (1 di tích quốc gia đặc biệt, 22 di tích quốc gia, 34 di tích cấp tỉnh, 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nằm trong không gian đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận và trên 100 di tích được tỉnh ghi nhận), 37 lễ hội (6 lễ hội cấp tỉnh, 9 lễ hội cấp huyện, 22 lễ hội cấp xã), 6 làng nghề, 4 làng nghề truyền thống, 45 nghề truyền thống được công nhận. Trong cộng đồng người Kinh, người Khmer, người Hoa, người Chăm có nền văn hóa, văn học dân gian phong phú, nhiều phong tục tập quán… đã phát huy giá trị, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trong thời gian qua, công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn học dân gian, phong tục tín ngưỡng đã được quan tâm; nhiều cá nhân đã tham gia sưu tầm, nghiên cứu, biên tập, xuất bản hàng chục tác phẩm, tài liệu, như Đào Chuông, Thụy Nhã,… Qua đó, góp phần lưu giữ, bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian.

Soạn giả Nguyễn Thiện Cẩn, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, cho biết: Kiên Giang có đa dạng loại hình văn hóa, văn nghệ dân gian, được ghi nhận ở hầu hết các địa phương trong tỉnh. Thời gian qua, mặc dù có nhiều nghiên cứu nhưng còn ít so với tổng số loại hình hiện có. Vì vậy, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam tập huấn cho các hội viên và những người đam mê văn nghệ dân gian, để tạo nguồn nhân lực bảo tồn, phát huy văn hóa, văn nghệ dân gian của tỉnh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Kiên Giang, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Quốc Giang

Tag:

File đính kèm