Sign In

Google tôn vinh đờn ca tài tử

00:00 05/12/2023

Ngày 5/12/2023, trang web tìm kiếm Google đặt hình ảnh đờn ca tài tử của Việt Nam lên trang chủ, tôn vinh loại hình di sản văn hóa phi vật thể này nhân dịp tròn 10 năm UNESCO ghi danh đờn ca tài tử và Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tranh minh họa đờn ca tài tử trên Google Doodle do họa sĩ Camelia Pham vẽ. 

Ban Biên tập

Tag:

File đính kèm