Sign In

Huyện An Minh thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

00:00 15/03/2024
​Thời gian qua, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện An Minh đạt nhiều kết quả quan trọng; các vấn đề về y tế, giáo dục, nhà ở, vay vốn tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề... được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo.

15-3-24 678485b0db7518a24a6fe0bdab2c1f70.jpg

Lãnh đạo huyện An Minh tặng quà Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 các hộ nghèo trên địa bàn huyện.


Công tác hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh được các cấp, các ngành phối hợp thực hiện hiệu quả. Năm 2023, đã xét duyệt và giải ngân cho 23 lượt hộ nghèo vay vốn với số tiền gần 0,7 tỷ đồng; 45 lượt hộ cận nghèo với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; 1.081 hộ mới thoát nghèo với số tiền hơn 30,5 tỷ đồng; 17 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập số tiền 1,2 tỷ đồng; 1.282 hộ vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường với 23,1 tỷ đồng và các chương trình với số tiền 12,8 tỷ đồng… Qua đó, giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập thấp có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, góp phần giải quyết việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Các chính sách hỗ trợ y tế được quan tâm thực hiện, đảm bảo 100% người nghèo, cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Theo đó, đã cấp trên 1.645 thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo; 2.243 thẻ bảo hiểm y tế hộ cận nghèo và 4.256 thẻ cho hộ có mức sống trung bình còn hạn sử dụng; phối hợp Hội bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức khám mắt cho trên 960 lượt người, qua đó phẫu thuật mắt, mộng thịt cho 460 người.

Việc hỗ trợ nhà ở và điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ khó khăn được quan tâm thực hiện. Thông qua cuộc vận động “Quỹ vì người nghèo" đã cất mới 191 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 24 căn, số tiền 9,284 tỷ đồng; hỗ trợ tiền điện cho 1.706 lượt hộ nghèo, với số tiền 1,133 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ về giáo dục được thực hiện khá tốt. Huyện đã hỗ trợ miễn, giảm học phí, chi phí học tập cho các đối tượng là học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn là người dân tộc thiểu số theo quy định của Chính phủ, với 1.901 lượt hồ sơ, tổng kinh phí trên 859 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa cho các đối tượng con hộ nghèo, cận nghèo là 101 lượt trẻ, với số tiền trên 144 triệu đồng, góp phần tích cực trong việc giảm tỷ lệ học sinh bỏ học.

Với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, hỗ trợ của nhân dân, đến nay hộ nghèo huyện An Minh giảm còn 477 hộ, giảm 0,57% so với năm 2022; hộ cận nghèo còn 677 hộ, chiếm tỷ lệ 2,12% so với số hộ toàn huyện.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo hàng năm tại một số xã chưa được quan tâm kịp thời; công tác kiểm tra việc sử dụng vốn vay thực hiện các mô hình thoát nghèo chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người nghèo từng lúc, từng nơi thực hiện chưa tốt, nội dung và hình thức tuyên truyền chưa phong phú đa dạng; một bộ phận người dân còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng, chưa có ý thức tự lực vươn lên...

Để tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc giảm nghèo bền vững, các cấp ủy đảng, chính quyền trong huyện cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự vươn lên thoát nghèo của người nghèo; tuyên truyền sâu rộng đến mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp nhân dân nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác giảm nghèo.

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách giảm nghèo, các dự án liên quan đến người nghèo, hộ nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo vốn sản xuất, nhà ở, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm để người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.  Khuyến khích các hoạt động tạo việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tham gia các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng; hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo; giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; giới thiệu lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan chức năng nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các ngành, các cấp trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các hoạt động giảm nghèo tại địa phương; kịp thời điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh những điểm bất hợp lý về chính sách, kế hoạch và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng thời, khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện...

Minh Anh

Tag:

File đính kèm