Sign In

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh trước ngày 30-11-2024

15:10 20/03/2024
Ngày 18-3-2024, đồng chí Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần IV năm 2024 ký ban hành Kế hoạch số 81/KH-BCĐ về việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ IV.

Tiết mục văn nghệ khai mạc Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kiên Giang lần thứ III năm 2019.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh năm 2024 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và ghi nhận sự đóng góp của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thực hiện chính sách dân tộc. Đây cũng là dịp để đánh giá kết quả quyết tâm thư Đại hội đại biểu lần thứ III năm 2019; thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo giai đoạn 2019-2024. Thông qua đại hội nhằm tôn vinh và biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng, hội nhập phát triển và bảo vệ đất nước giai đoạn 2019-2024.

Đại hội cấp tỉnh được tổ chức trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Chủ đề của đại hội là “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Nội dung báo cáo chính trị của đại hội phải đánh giá tổng kết thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh giai đoạn 2019-2024; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2024-2029.

Chương trình đại hội được diễn ra 2 ngày tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, hoàn thành trước ngày 30-11-2024.

l Cùng ngày 18-3, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần IV năm 2024 có Công văn số 82/BCĐ-KGVX về việc hướng dẫn tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ IV năm 2024.

Các huyện, thành phố có 5.000 người dân tộc thiểu số đủ điều kiện tổ chức đại hội gồm An Biên, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao, Giang Thành, Hòn Đất, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng, Kiên Lương, TP. Rạch Giá và TP. Hà Tiên. Đối với các huyện, thành phố có số lượng đồng bào dân tộc thiểu số dưới 5.000 người nhưng là huyện biên giới, hải đảo (TP. Phú Quốc), vùng xung yếu, vùng đặc biệt khó khăn, vùng căn cứ cách mạng, ban thường vụ huyện ủy, thành ủy xem xét, quyết định việc tổ chức đại hội với hình thức và quy mô phù hợp.

Đối với những huyện không đủ điều kiện tổ chức đại hội như huyện An Minh, Tân Hiệp và Kiên Hải, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị liên tịch với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và đại diện lãnh đạo các xã, phường, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, xin ý kiến ban thường vụ huyện ủy, thành ủy và ủy ban nhân dân huyện, thành phố về việc chọn cử đại biểu, danh sách đại biểu dự đại hội cấp tỉnh và đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc theo số lượng phân bổ của tỉnh.

Đại biểu chính thức dự đại hội cấp huyện không quá 150 đại biểu, trong đó đại biểu khách mời không quá 1/3 đại biểu chính thức. Đại hội cấp huyện được tổ chức một ngày; bắt đầu từ ngày 15-5 đến trước ngày 30-6. Để tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện đạt kết quả tốt, Ban chỉ đạo đại hội tỉnh chọn huyện Gò Quao làm điểm chỉ đạo đại hội rút kinh nghiệm tổ chức đại hội cấp huyện; dự kiến tổ chức ngày 31-5./.

Danh Thành

Tag:

File đính kèm