Sign In

Trường tiểu học Thuận Hoà 1 thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác

00:00 21/11/2023
​Những năm qua, tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên Trường tiểu học Thuận Hoà 1, huyện An Minh, thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

21-11-23 0_4af8c648ec20a0ee79c71dcee560a627.jpg

Một buổi lên lớp của cô và trò Trường tiểu học Thuận Hoà 1, huyện An Minh.

 

Trường tiểu học Thuận Hoà 1 có 60 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Chi bộ có 47 đảng viên, trong đó có 13 nữ; chi ủy chi bộ có 5 đồng chí. Để việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiệu quả thiết thực, hằng năm, chi bộ nhà trường đều chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí chi ủy viên, trưởng các đoàn thể trong việc hướng dẫn đảng viên, giáo viên, nhân viên liên hệ, vận dụng và lựa chọn nội dung học tập, làm theo Bác đảm bảo yêu cầu cụ thể, thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, cá nhân. Nội dung học tập và làm theo gương Bác trọng tâm là đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo, xứng đáng là tấm gương để học sinh noi theo. Đối với chuyên đề năm 2023, chi bộ đã xây dựng kế hoạch làm theo và tổ chức cho 100% cán bộ, đảng viên, giáo viên đăng ký học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành và nhà trường phát động. 

Song song đó, Chi bộ thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh. Nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có lập trường, tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác giảng dạy. Đặc biệt, Chi bộ, Ban Giám hiệu chỉ đạo cán bộ, đảng viên, giáo viên thực hiện nghiêm túc việc nhận diện, đánh giá các biểu hiện  suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; thực hiện nêu gương, việc chấp hành quy định những điều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không được làm. 

Cùng với đó, Chi bộ, Ban Giám hiệu nhà trường thường xuyên tuyên truyền, vận động đội ngũ giáo viên gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong các hoạt động giáo dục nhà trường, xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa công sở; vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện cuộc vận động "Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng văn hóa công vụ của viên chức"; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ và năng lực, nhiệt tình, gương mẫu, có uy tín với phụ huynh, nhân dân, đồng nghiệp và học sinh; xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện… 

Điểm nổi bật trong thời gian qua, Chi bộ Trường tiểu học Thuận Hòa 1 đã vận động đảng viên, giáo viên, nhân viên thực hiện mô hình “Quỹ tiếp bước chân em đến trường"; với hình thức mỗi tháng đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường tiết kiệm ăn sáng hàng ngày với số tiền 30.000 đồng/tháng để giúp đỡ việc học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Từ năm 2021 đến nay, đã vận động được 57.900.000 đồng, xét hỗ trợ cho 140 em học sinh nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, Chi uỷ, Ban Giám hiệu linh hoạt vận động các doanh nghiệp, các nhà mạnh thường quân tặng quà, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trị giá trên 100 triệu đồng.

Với những cách làm hiệu quả trong việc triển khai việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên nhà trường, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Hiện nay, có 100% cán bộ, giáo viên của trường đạt chuẩn; tỷ lệ giáo viên dạy giỏi các cấp hằng năm đều tăng, năm học 2022-2023 có 27/54 giáo viên dạy giỏi cấp trường; 13 giáo viên dạy giỏi cấp huyện; đánh giá, xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên đạt 100% từ khá trở lên. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi của nhà trường luôn đạt trên 50%, tỷ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt 100%; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 99%. Với những thành tích đạt được, trong những năm qua chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh; tập thể lao động tiên tiến; được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Năm học 2022-2023, tập thể nhà trường được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong phong trao thi đua.

Thời gian tới, Chi bộ Trường tiểu học Thuận Hoà 1 tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)  việc nhận diện, đánh giá các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến", “tự chuyển hóa"; thực hiện nêu gương, việc chấp hành quy định những điều đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức không được làm". Đồng thời, Chi ủy, Ban Giám hiệu nhà tích cực đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng thiết thực, hiệu quả; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện quản lý đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường trên các mặt về nhận thức và hành động. Kịp thời tuyên dương khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác để tạo hiệu ứng tích cực và phong trào thi đua sôi nổi trong nhà trường.

Minh Anh

Tag:

File đính kèm