Sign In

Đảng bộ Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023

00:00 17/01/2024
​Đảng ủy Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự chỉ đạo có đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

17-1-24 vmzbv.JPG

Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 của Đảng ủy Khối các Cơ quan Doanh nghiệp tỉnh.


Năm 2023, Đảng ủy Khối và các chi, đảng ủy trực thuộc phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là lãnh đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội và sản xuất kinh doanh.

Công tác xây dựng Đảng được tập trung chỉ đạo, nổi bật là kịp thời lãnh đạo, cụ thể hóa, triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy. Tổ chức 10 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng. Củng cố, kiện toàn, tổ chức tập huấn cho Ban Chỉ đạo và cộng tác viên 35 Đảng ủy Khối. Tổ chức thành công Cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Triển khai thực hiện tốt Chuyên đề năm 2023 của tỉnh về “Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân". 

Đồng thời, Đảng uỷ Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dưng “chi bộ bốn tốt", “đảng bộ cơ sở bốn tốt" trong các loại hình tổ chức đảng. Quyết định kết nạp 283 đảng viên, đạt 113,2 % so Nghị quyết. Tập trung chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ và phát triển đảng viên. Hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ đảng viên được kiểm tra, giám sát đúng quy định. Tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội VII Đảng bộ Khối; sơ kết phong trào thi đua “Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Văn Huỳnh ghi nhận những kết quả Đảng bộ Khối đã đạt được trong năm 2023; đồng thời yêu cầu Đảng uỷ Khối tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng trực thuộc, tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Hiền Sĩ

Tag:

File đính kèm